Lue, mitä sinun tarvitsee tietää evästeistä ja käyttäjien suostumuksen pyytämisestä niiden käyttöön.


Mitä evästeet ovat ja mihin niitä tarvitaan?

Evästeet (englanniksi cookies) ovat pieniä päätelaitteisiin tallennettavia tekstitiedostoja, joihin tallennetaan tietoja verkkosivuston käytön aikana ja käyttökertojen välillä. Evästeillä voidaan helpottaa käyttäjän toimintaa sivustolla mahdollistamalla esimerkiksi verkkokauppojen ostoskori-toiminteet ja käyttäjän tekemien valintojen pysyminen muistissa, ja toisaalta niiden avulla voidaan kerätä verkkosivujen ylläpitäjälle hyödyllistä tietoa sivuston kehittämisen tai markkinoinnin tarkoituksiin. Ilman evästeitä verkkosivustojen ei olisi mahdollista muistaa mitään kävijöistä ja siitä, mitä he ovat sivustolla tehneet.

Traficom antaa hyvän ohjeistuksen evästekäytänteisiin

Työssämme olemme huomanneet, että evästekäytänteisiin liittyy useita haasteita. Lain vaatimusten rajoissa riittävästä tasosta on hyvin monenlaisia tulkintoja, ja toteutustavat evästeistä ilmoittamiseen ja niiden hyväksymiseen vaihtelevat paljon eri verkkosivustoilla. Toisaalta verkkosivuston kehityksen ja markkinoinnin tulosten seuraamisen kannalta sillä on paljon merkitystä, miten evästeistä kertominen ja suostumuksen pyytäminen on toteutettu. 

Hyvä suositus on noudattaa evästekäytänteissä Liikenne- ja tietosuojavirasto Traficomin julkaisemaa ohjeistusta, joka opastaa palveluntarjoajia toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja hyvien käytäntöjen mukaisesti evästeisiin liittyvissä asioissa.

Traficom neuvoo palveluntarjoajia huomioimaan vähintään seuraavat asiat:

  1. Mitä evästeitä tai niihin verrattavia tekniikoita sivustolla tai palvelussa käytetään tai on tarkoitus käyttää?
  2. Käytössä olevien evästeiden luokittelu välttämättömiin ja ei-välttämättömiin kyseisen palvelun näkökulmasta.
  3. Tiedon tarjoaminen palvelussa käytössä olevista evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa palvelun käyttäjille.
  4. Käyttäjien suostumuksen pyytäminen ei-välttämättömien evästeiden käyttöön oikealla tavalla ja mahdollisuuden tarjoaminen muuttamaan aiemmin tehtyjä evästevalintoja sekä peruuttamaan aiemmin annettu suostumus.

Silloin, kun evästeitä käytetään ainoastaan välttämättömiin tarkoituksiin eli viestin välittämiseen viestintäverkoissa tai käyttäjän tilaaman tai pyytämän palvelun tarjoamiseen, suostumusta ei tarvitse erikseen pyytää. 

Traficomin ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Evästeohjeistus_palveluntarjoajille.pdf

Suostumuksen pyytämisessä huomioitavaa

  • Evästeisiin liittyvien tietojen antaminen ja käyttäjän suostumuksen pyytäminen on tehtävä heti käyttäjän saapuessa verkkosivustolle. Muita kuin välttämättömiä evästeitä ei pidä asettaa käyttäjän päätelaitteelle ennen kuin hän on tehnyt evästeiden käyttöä koskevat valinnat.
  • Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksiselitteinen ja aktiivinen tahdonilmaisu eikä vaikenemista voida tulkita suostumukseksi. Valmiiksi rastitettu ruutu ei myöskään aja tätä asiaa.
  • Suostumuksen pyytämisellä ei tule kohtuuttomasti häiritä tai estää käyttäjän pääsyä sivustolle. Käyttäjän halutessa jatkaa palveluun evästevalintoja tekemättä sivuston tulee toimia oletuksena vain välttämättömiä evästeitä hyödyntäen. Palveluntarjoajan etu on kuitenkin se, että käyttäjä hyväksyisi evästeet, ja siksi suostumuksen pyytämisen on syytä olla erottuva ja jollain tavalla houkutteleva.
  • Evästeistä kieltäytymisen tulee olla yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen. Suostumuksen antaminen ei-välttämättömien evästeiden käyttöön ei siis saa olla yksinkertaisempaa kuin niiden käytöstä kieltäytyminen. 
  • Suostumus tulee voida peruuttaa ja jo valittuja asetuksia tulee voida muuttaa milloin tahansa, käyttäjän kannalta mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. 
  • Usein banneri on toimivin tapa tuoda evästeasiat esille verkkosivuilla. Asetusten muuttamisen mahdollistamiseksi on huolehdittava, että bannerin saa tarvittaessa uudelleen esiin. 

Miksi on tärkeää, että evästekäytänteet ja niistä informointi on toteutettu oikein?

Ilmiselvin syy evästeistä informoinnin ja suostumuksen pyytämisen toteuttamiselle on tietysti laki. Käytänteiden on täytettävä tietosuoja-asetuksen vaatimukset, jotta vältytään mahdollisilta oikeudellisilta seuraamuksilta.

Toinen tärkeä näkökulma asiaan on tiedon kertymisen mahdollistaminen verkkosivujen analytiikkaan. Mitä suuremmalta osalta vierailijoista saadaan suostumus evästeiden käyttöön, sitä lähempänä totuutta sivujen analytiikka on. Sen pohjalta taas voidaan tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi kävijöiden käyttäytymisestä sivustolla, verkkosivujen toimivuudesta ja sivuille ohjaavien markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuudesta. 

On siis tärkeää miettiä, miten suostumuksen pyytäminen evästeiden käyttöön omalla sivustolla kannattaa toteuttaa. Optimitilanne on se, että lain määrittelemissä rajoissa saadaan mahdollisimman moni klikkaamaan mieluummin Kyllä- kuin Ei-painiketta. 

Me autamme evästeisiin liittyvissä yksityiskohdissa

Oikein toteutetut evästekäytänteet ovat hyvä pohja digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden seuraamiselle. Ota yhteyttä, niin laitetaan sivustosi evästeisiin liittyvät yksityiskohdat kuntoon.


Piditkö artikkelista? Kerro kaverille

Haluatko asiantuntevan kumppanin markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Aiheeseen liittyvää tietoa

Google Analytics 4 vie web-analytiikan seuraavalle tasolle
By

Google Analytics 4 vie web-analytiikan seuraavalle tasolle

Web-analytiikkaa keräävä Google Universal Analytics eli tutummin Google Analytics on jäämässä historiaan, sillä se ei käsittele dataa enää 1.7.2023

Lue lisää
Web-analytiikka mainonnan taustalla: esittelyssä Google Analytics
By

Web-analytiikka mainonnan taustalla: esittelyssä Google Ana

Jos web-analytiikka kuulostaa omaan korvaasi vaikealta, lue tästä mahdollisimman yksinkertainen kuvaus siitä, mitä se on ja miksi siihen kannattaa

Lue lisää
Evästeiden käyttö verkkosivuilla – ovatko käytäntösi ajan tasalla?
By

Evästeiden käyttö verkkosivuilla – ovatko käytäntösi

Lue, mitä sinun tarvitsee tietää evästeistä ja käyttäjien suostumuksen pyytämisestä niiden käyttöön.

Lue lisää