Lyhyesti sanottuna termi performance marketing kattaa verkkomarkkinoinnin ja -mainonnan muodot, joiden hinnoittelu tapahtuu toimintoperusteisesti. Toiminto voi olla esimerkiksi klikkaus, liidi tai myynti. Markkinoinnin teho on tätä kautta selkeästi mitattavissa.


Toiminta-alueena maksetun mainonnan kanavat

Performance-markkinoinnin tärkein pelikenttä ovat maksetun mainonnan kanavat: Google Ads, Facebook, LinkedIn ja muut sosiaalisen median kanavat. Jokaisella kanavalla on omat yleisönsä, ja kanavavalinnat kunkin yrityksen kannattaa tehdä sen mukaisesti. 

Oikeiden kanavavalintojen lisäksi markkinoinnin menestyksellisyyteen vaikuttavat useat muutkin asiat:

  • Kohderyhmän rajaaminen: Sopivan yleisön löytämiseksi maksetun mainonnan alustoilla kohderyhmä voidaan määritellä esimerkiksi erilaisten ominaisuuksien ja mielenkiinnon kohteiden perusteella. 
  • Mainosten laatu: Maksetun mainonnan kanavat arvioivat mainosten laatua kukin omilla kriteereillään. Paremmat laatupisteet saaneet mainokset saavuttavat enemmän näkyvyyttä.
  • Konversion eli mainokselle asetetun tavoitteen saavuttaminen: Performance-markkinoinnissa laskutus perustuu siihen, että kohderyhmässä saadaan aikaan haluttu toiminto – esimerkiksi klikkaus. Jos klikkauksia ei tulekaan, myös mainoksen näyttökerrat harvenevat. 
  • Käytettävä budjetti: Mitä enemmän mainostaja on valmis maksamaan, sitä tehokkaammin mainoksia näytetään. Toisaalta suuristakin summista huomattava osa menee hukkaan, jos kohderyhmän rajaus tai mainosten laatu ovat pielessä.

Summa summarum: Performance-markkinoinnissa ammattitaitoisella toteutuksella on tärkeä rooli, sillä sisällöltään laadukas ja oikein kohdennettu mainos voi saavuttaa parempia tuloksia pienemmälläkin mainosbudjetilla kuin mainos, jossa näihin asioihin ei ole osattu panostaa. Markkinoinnin ammattilaisen asiantuntemuksesta kannattaa siis maksaa.

Performance-markkinoinnin mittarit

Koska performance-markkinoinnissa maksetaan nimenomaan mainoksen aikaansaamasta toiminnosta, on keskeistä ymmärtää eri vaihtoehdot, joihin hinnoittelu voi perustua. Nämä kirjainlyhenteet ovat samalla myös mainonnan tavoitteita, ja näin ollen niitä käytetään myös performance-markkinoinnin tehokkuuden mittareina. 

  • Näyttökertakohtainen hinta, CPM (Cost Per Impression): Summa, jonka mainostaja maksaa julkaisijalle tuhatta mainoksensa näyttökertaa kohden.
  • Klikkauskohtainen hinta, CPC (Cost Per Click): Summa, jonka mainostaja maksaa, kun mainoksen linkkiä klikataan.
  • Myyntikohtainen hinta, CPS (Cost Per Sales): Summa, jonka mainostaja maksaa, kun mainos saa aikaan suoraan myynnin.
  • Liidikohtainen hinta, CPL (Cost Per Leads): Summa, jonka mainostaja maksaa, kun kiinnostunut kuluttaja rekisteröityy listalle suoraan mainoksen seurauksena.
  • Hankintakohtainen hinta, CPA (Cost Per Acquisition): Summa, jonka mainostaja maksaa, kun tietty toiminto, kuten myynti, lomakkeen täyttäminen tai napsautus, tapahtuu.

Tarkennuksena sanottakoon vielä, että edellä mainituilla perusteilla määräytyy markkinointikanavan veloittama hinta. Kun sähköinen mainonta ostetaan markkinointitoimistolta, itse työstä on luonnollisesti myös veloitettava.

Performance-markkinoinnin eri muodot lyhyesti

Mainonnalla sosiaalisessa mediassa tavoitetaan helposti suuriakin ihmisjoukkoja. Kohdentaminen onnistuu hyvin tarkasti, jolloin mainostajan eurot saadaan osumaan nimenomaan aiheesta kiinnostuneeseen yleisöön. Kohderyhmän määrittelyn lisäksi tärkeää on kirkastaa oma tavoite ja ohjata lukijaa hallitusti sitä kohti. Ilmiselvän myynnillinen lähestyminen voi olla sosiaalisen median käyttäjille liikaa.

Hakusanamainonnassa mainokset suunnataan Googlen hakujen mukaisesti tiettyjä hakusanoja käyttäville henkilöille. Koska hakusanat toimivat kaiken pohjana, mainonnan suunnittelu on aina syytä aloittaa huolellisella hakusanakartoituksella. Parhaiten toimivat itselle relevantit, mahdollisimman paljon hakuja tuottavat ja toisaalta mahdollisimman vähän kilpaillut hakusanat. 

Natiivimainonta on artikkelimuotoista mainontaa, jossa on kaupallinen viesti, mutta äänensävyltään se muistuttaa valitun median muuta sisältöä. Koska natiivimainonta ei ole niin silmiinpistävän mainosmaista, se usein tavoittaa tehokkaammin myös ne kohderyhmän henkilöt, jotka muuten jättäisivät mainokset lukematta. 

Sponsoroidut artikkelisisällöt toimivat samalla ajatuksella kuin natiivimainonta. Ne ovat hyvä reitti päästä mukaan kohdeyleisön yleiseen keskusteluun, kasvattaa brändin tunnettuutta ja lisätä verkkosivuliikennettä.

Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi perustuu yhteistyöhön kahden toimijan välillä. Esimerkiksi verkkokaupan omistaja voi tehdä bloggaajan kanssa sopimuksen, jossa bloggaaja ohjaa omasta kanavastaan liikennettä verkkokauppaan, ja tätä kautta toteutuneista kaupoista verkkokauppias maksaa bloggaajalle sovitun komission.

Kun sisältömarkkinointi ja performance-markkinointi yhdistyvät, käytetään termiä content performance marketing. Hyvä sisältö on aina kriittinen osa tuloksellista markkinointia, joten itse asiassa niitä ei edes kannata ajatella erillisinä osa-alueina. Sisällön on oltava kohderyhmää kiinnostavaa ja heille lisäarvoa tarjoavaa, käyttötarkoitukseensa optimoitua ja ennalta määritettyä tavoitetta palvelevaa. 

Kuten MIAMI Performance Agencyn nimikin jo kertoo, performance marketing on vahvinta ydinosaamistamme. Jos artikkeli herätti kysymyksiä, kerromme mielellämme lisää! 


Piditkö artikkelista? Kerro kaverille

Haluatko asiantuntevan kumppanin markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Aiheeseen liittyvää tietoa

B2B-markkinoinnin painopisteet muuttuvat – päivitä markkinointisi vastaamaan niihin
By

B2B-markkinoinnin painopisteet muuttuvat – päivitä markk

Markkinoinnin jatkuva muutos on syytä ymmärtää myös B2B-markkinoinnin puolella. Menestyäkseen kilpailussa B2B-yritysten täytyy mukautua markkinoiden ja kulutustottumusten muutoksiin ja

Lue lisää
Ajattele teollisuuden sisältömarkkinointi uusiksi
By

Ajattele teollisuuden sisältömarkkinointi uusiksi

Teollisuuden ostopolut ovat ennalta-arvaamattomia, minkä vuoksi teollisuuden digimarkkinointiin on täysin omat sääntönsä. Aihetta tässä artikkelissa avaa Miamin Head of

Lue lisää
Ensimmäiset yhdeksän kuukautta miamilaisena
By

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta miamilaisena

Tämä ei ole turhia ylistyssanoja pursuava oodi Miamille, vaan rehellistä pohdintaa tiimin juniorivahvistuksen näkökulmasta. Jos se sisältää hienoja sanoja,

Lue lisää