Haluatko saada 10 minuutissa perusymmärryksen Google Ads -mainonnasta ja siitä, mitä sen toteuttamisessa kannattaa huomioida? Tässä tietopaketissa käymme läpi juuri nämä asiat.


Google Ads -mainonta kuuluu jo useimpien yritysten vakiotyökaluihin markkinoinnissa. Varmasti melkein jokaisella on jonkinlainen käsitys siitä, mitä Google Ads -mainonta on, mutta usein tieto jää pintapuoliseksi.

Vaikka et itse tekisikään yrityksesi Google Ads -mainontaa vaan esimerkiksi ostat sen palveluna ulkopuoliselta toimijalta, sinun on silti hyvä tietää riittävästi aiheesta. Niin pystyt arvioimaan, palveleeko yrityksellesi tehty Google Ads -mainonta oikeasti liiketoimintasi tarpeita ja tuottaako se sellaisia tuloksia, joita siltä pitäisi voida odottaa. 

Googlen sivuilta löytyy kattavasti ohjeita Google Ads -mainonnan tekemisen yksityiskohtiin, mutta kokonaisuus voi vaikuttaa hyvinkin sekavalta, jos et ole itse koskaan tehnyt Google Ads -mainontaa käytännön tasolla. 

Tässä oppaassa pyrimme antamaan selkeän mutta kattavan kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia Google Ads -mainonta tarjoaa ja mistä asioista se koostuu.  

Käsittelemme tässä oppaassa seuraavia asioita:

1. Miksi tarvitset Google Ads -mainontaa?

2. Miten pääset alkuun Google Ads -mainonnassa?

3. Miten valitset oikeat Google Ads -mainonnan kampanjatyypit?

4. Millainen on toimiva Google Ads -mainos?

5. Mikä on sopiva Google Ads -mainonnan budjetti?

6. Mistä tiedät, toimiiko Google Ads -mainontasi?

7. Mistä tunnistat sopivan kumppanin Google Ads -mainontaan?


1. Miksi tarvitset Google Ads -mainontaa?

Nykypäivänä alkaa jo olla itsestään selvää, että yritysten on tärkeää löytyä netistä. Pelkät verkkosivut kuitenkaan harvoin riittävät tähän, sillä jotain kautta ihmisten olisi myös löydettävä sivuille. 

Google Ads -mainontaa voi ajatella verkossa päivystävänä sisäänheittäjänä, joka ohjaa tarjoamasi tyyppistä palvelua etsivät ihmiset sivuillesi. Se tunnistaa potentiaaliset asiakkaasi mainoskampanjoihin tehtyjen määrittelyjen perusteella ja näyttää heille mainostasi.

Google Ads -mainonta tuo yrityksellesi näkyvyyttä juuri sillä hetkellä, kun potentiaaliset asiakkaasi etsivät tarvitsemaansa tuotetta tai palveluntarjoajaa. Se myös antaa yrityksellesi etulyöntiaseman verrattuna niihin, jotka luottavat pelkkään orgaaniseen löydettävyyteen eli siihen, että etsivä kyllä jaksaa kahlata Googlen hakutuloksia läpi. 

Google Ads -mainonnan avulla pystyt myös kohdentamaan viestisi tehokkaasti juuri oikealle joukolle. Jos kohderyhmäsi on maantieteelliseen sijaintiin sidottu, sekin pystytään Google-mainonnassa huomioimaan. Et siis mainosta hakuammunnalla kenelle tahansa neti käyttäjälle, vaan nimenomaan niille, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita palvelustasi.

Google Ads -mainonnan edut:
Oikea-aikaisuus mainonnassa
Monipuoliset mainosmuodot
Tehokas kohdennus
Maksat vain tuloksista

Miten yrityksesi sitten kaikista näistä asioista hyötyy? 

Kun Google Ads -mainonta on tehokkaasti toteutettu, saat sen ansiosta lisää mm.

 • + vierailijoita verkkosivuillesi
 • + kävijöitä verkkokauppaasi tai kivijalkakauppaasi 
 • + konversioita, kuten oppaiden latauksia
 • + yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä
 • + sähköpostilistalle liittymisiä
 • + myyntiä. 

Google Ads -mainonta alkuun

2. Miten pääset alkuun Google Ads -mainonnassa?

Google Ads -mainontaa suunnitellessasi sinun kannattaa aina aloittaa käymällä läpi yrityksesi liiketoiminnalliset tavoitteet. Markkinoinnin ylipäänsä tulee tukea näitä tavoitteita, eikä Google Ads -mainonta ole poikkeus tästä.

Konkreettisesti Google Ads -mainonnan aloittaminen lähtee liikkeelle mainostilin luomisesta. Sen jälkeen voidaan luoda mainoskampanjat, niiden alle mainosryhmät ja yksittäiset mainokset.

Jokaiselle mainoskampanjalle valitaan tavoite, joka voi kampanjatyypistä riippuen olla jokin seuraavista:

 • – Myynti
 • – Liidit
 • – Verkkosivuston liikenne
 • – Brändin tunnettuus ja kattavuus
 • – Tuotteen ja brändin harkinta.

Kun mainonnan tavoite on linjassa liiketoiminnallisten ja markkinoinnillisten tavoitteiden kanssa, sen vaikutusta on mahdollista arvioida luotettavammin. Oikein valittu tavoite myös helpottaa Google Ads -mainonnan kehittämistä haluttuun suuntaan, sillä Google antaa valittua tavoitetta tukevia ehdotuksia mainonnan tehokkuuden parantamiseksi.


3. Miten valitset oikeat Google Ads -mainonnan kampanjatyypit?

Google Ads -mainonnassa on monia eri kampanjatyyppejä, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Tavallisimmin käytettyjä peruskampanjatyyppejä on kolme:

 • – Hakusanamainonta
 • – Display-mainonta
 • – Videomainonta YouTubessa.

Google Ads -hakusanamainonnalla  tavoitetaan ihmiset, jotka hakevat tuotteita tai palveluita Googlesta. Mainokset kohdentuvat käyttäjille heidän tekemiensä Google-hakujen perusteella. Usein nämä henkilöt ovat jo lähellä ostopäätöksen tekemistä, joten hakukampanjat ovat hyvä keino myynnin, liidien ja verkkosivuliikenteen lisäämiseen. 

Display-mainonta on bannerimuotoista mainontaa, jolla voit saada tehokkaasti näkyvyyttä kohderyhmässäsi. Mainokset näkyvät Googlen Display-verkostossa, yhteensä yli kolmella miljoonalla sivustolla ja sovelluksessa.

Google Adsin videomainonta toteutetaan YouTubessa, jolla on Suomessakin jo yli kolme miljoonaa käyttäjää. Videomainokset ovat toimivia bränditietoisuuden lisäämisessä, mutta niillä voidaan saada hyvä teho myös liidien ja myynnin aikaansaajina. 

Lisäksi Google Adsista löytyy muita erityistarkoituksiin soveltuvia kampanjatyyppejä:

 • – Shopping-kampanjat
 • – Sovelluskampanjat
 • – Paikalliset kampanjat
 • – Älykkäät kampanjat.

Lue lisää Google Ads -mainonnan eri tyypeistä täältä.


Toimiva Google Ads -mainonta tarvitsee kiinnostavaa sisältöä

4. Millainen on toimiva Google Ads -mainos?

Mainostyypistä riippuen Google Ads -mainoksissa on joko 

 • – pelkästään tekstiä 
 • – yksi tai useampi kuva sekä tekstiä
 • – video ja tekstiä.

Google Ads -mainontaan tarvitaan siis vähintäänkin tekstisisältöä, mutta usein myös kuva- tai videosisältöä. Jotta sisällöistä saadaan kiinnostavia, niiden suunnittelemisessa on otettava huomioon oma kohderyhmä eli potentiaalinen asiakas: 

 • – mikä saa hänen huomionsa? 
 • – mikä häneen vetoaa? 
 • – mitä hän arvostaa? 

Oman ostajapersoonan tuntemalla mainonnan sisältöihin löytyy osuva kulma. 

Kuvien laadukkuuteen ja tekstien selkeyteen on syytä panostaa myös siksi, että ne antavat yrityksestäsi edustavan kuvan. Kannattaa miettiä, miten kuvat ja teksti tukevat toisiaan: turhaa toistoa ei lyhyisiin mainoksiin ole järkevää laittaa. Osan tekstistä voi myös sijoittaa kuvaan, jolloin viesti nousee tehokkaasti esille. 

Koska tekstin merkkimäärät ovat Google Ads -mainonnassa rajattuja, on tärkeää osata tiivistää olennainen viesti lyhyeen muotoon. Esimerkiksi hakusanamainokseen mahtuu 30 merkin pituinen otsikko ja 90 merkistä koostuva kuvausteksti – ja se ei ole paljon. Siksi on arvioitava todella tarkkaan, mitä mainostekstiin valitaan mukaan. Usein joudutaan myös tekemään kompromisseja lauseiden ja sanamuotojen suhteen.

Google Ads -mainosten sisällöissä tavoite on pidettävä tiukasti mielessä. Aina paras tavoite sisällölle ei ole suora myynti tai edes yhteydenotto, sillä asiakas voi olla ostopolullaan vasta siinä vaiheessa, että hän tarvitsee ensin pohjatietoa ostopäätöstään varten. Tästä syystä myös call to actionit on mietittävä tarkkaan, jotta asiakas saadaan klikkaamaan mainosta. 

Lue lisää toimivista mainonnan sisällöistä.


5. Mikä on sopiva Google Ads -mainonnan budjetti?

Jokaiselle Google Ads -kampanjalle on määriteltävä budjetti eli yläraja sille, kuinka paljon kampanja kuluttaa rahaa. Google Adsiin budjetti asetetaan päiväkohtaisesti, mutta tästä lasketun kuukausikulutuksen perusteella budjettia on helpompi konkretisoida.

Mikä on liikaa? Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että niin kauan kuin mainonnan budjetin nostaminen todistettavasti lisää myös saatuja tuloksia, se kannattaa. 

Mikä on liian vähän? Liian suurta budjettia huomattavasti useammin mainontaa tehdään liian pienellä budjetilla. Tämä saa aikaan sen, että mainoksilla tavoitetaan vain rajallinen määrä kohderyhmästä, jolloin iso osa potentiaalista jää hyödyntämättä. 

Mitä suurempia kohderyhmiä halutaan tavoittaa, sitä suurempi myös budjetin on oltava. Budjetin määrittäminen kannattaa myös sitoa omiin tavoitteisiin.

Google Ads -mainonnan budjettia ei kuitenkaan kannata haaskata turhaan, vaan oikeilla toimintatavoilla sen käytöstä saadaan mahdollisimman tehokasta. Esimerkiksi seuraavilla tavoilla voidaan vaikuttaa järkevästi budjetin käyttöön:

 • – Avainsanojen valinta – vähemmän kilpaillut avainsanat ovat edullisempia ja kuluttavat siksi vähemmän budjettia.
 • – Oikein rajatut kohderyhmät – kun mainoksia näytetään vain oikealle porukalle, rahaa ei kulu hukkaan.
 • – Toimiva sisältö – kiinnostava mainos toimii tehokkaammin, jolloin näyttökertojen mukaan hinnoiteltu mainoskaan ei kuluta budjettia turhaan.
 • – Kun hakusanamainonnassa käytetyt avainsanat löytyvät myös laskeutumissivulta, saavat mainokset paremmat laatupisteet. Hyvät laatupisteet omaavat avainsanat ovat edullisempia käyttää mainonnassa.

Google Ads -mainonnan tulokset

6. Mistä tiedät, toimiiko Google Ads -mainontasi?

Ehdottoman tärkeä osa Google Ads -mainontaa tulee olla sen tulosten seuraaminen ja mittaaminen. Myös Google Adsin puolelta pystytään seuraamaan kampanjoiden toimivuutta, mutta suosittelemme käyttämään tulosten kokonaisvaltaisempaan arviointiin Google Analyticsia.

Google Analyticsin avulla voit nähdä kaiken sivuillesi mainosten kautta tulevan liikenteen ja niiden aikaansaamat konversiot. Näin pystyt seuraamaan tarkasti tuloksia ja arvioimaan, kuinka hyvin asettamiisi tavoitteisiin on päästy. 

Pystyt myös laskemaan mainontasi kannattavuutta esimerkiksi konversion hinnan kautta: jos 1 000 € mainosbudjetilla saadaan aikaan 50 konversiota, joista keskimäärin joka kymmenes johtaa 20 000 € arvoiseen kauppaan, mainontasi tuottaa myyntiä 100 000 €. Se on erinomainen tulos 1 000 € panostuksella. 

Tulosten seuraaminen on erittäin tärkeää myös siksi, että sen kautta Google Ads -mainontaa voidaan kehittää jatkuvasti. Mainonnassa ei koskaan kannata jämähtää paikalleen, sillä markkinat elävät, kohdeyleisön tottumukset muuttuvat ja liian monta kertaa nähtyjen mainosten teho loppuu jossain kohtaa. Vaikka mainokset uppoaisivat hyvinkin kohderyhmäänsä, niitä on silti mahdollista kehittää koko ajan tehokkaammiksi.  

Toisaalta on myös tärkeää muistaa, että kaikki mainonnan aikaansaamat tulokset eivät näy analytiikassa. Aina on sekin sektori asiakkaita, jotka eivät suorita ostoa suoraan mainoksesta klikkaamalla. Sen sijaan he ehkä miettivät päivän tai pari ja palaavat verkkosivuillesi orgaanista reittiä.


7. Mistä tunnistat sopivan kumppanin Google Ads -mainontaan?

Ensimmäinen edellytys on toki se, että yhteistyökumppanilta löytyy kattava substanssiosaaminen eli erikoistuminen digitaaliseen mainontaan ja erityisesti Google Adsiin. Käytännössä kuka tahansa pystyy tekemään Google-mainontaa, mutta tasoja on hyvin monenlaisia. Välttävällä perustasolla toteutettu mainonta ei voi tuoda yrityksellesi parhaita mahdollisia tuloksia.  

Toinen erittäin painava kriteeri on se, että yrityksesi liiketoiminnan tavoitteiden on oltava Google Ads -mainonnan toteutuksessa keskeisessä roolissa, ja siksi ratkaisevaa on riittävän tiivis yhteistyö yrityksesi ja mainonnan toteuttajan välillä. Mainonnan tekijän on ymmärrettävä liiketoimintaasi ja pysyttävä siitä ajan tasalla tilanteiden muuttuessa. Tähän on myös varattava aikaa. 

Kolmas asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on säännöllinen mainonnan tuloksista raportointi. Vaadi tällä saralla myös sitä, että mittarit ovat oikeanlaiset. Sinulle ei ole hyötyä tietää tarkkoja lukuja mainosten näyttökerroista, jos tavoitteesi on saada konversioita ja myyntiä. Osaava mainonnan asiantuntija pystyy myös avaamaan sinulle tarkemmin tuloksia, jotta ymmärrät, mistä on kyse ja mitkä asiat tilanteeseen vaikuttavat.

Lisäksi kehittämisnäkökulman tulee aina olla mukana ammattitaitoisesti toteutetussa Google Ads -mainonnassa. Usein tämän tason voi arvata palvelun hinnasta: mitä halvemmalla Google Ads -mainontaa myydään, sitä vähemmän se todennäköisesti sisältää kuukausittaista kehitystyötä. Itsekseen rullaamaan jätetyt kampanjat menettävät tehonsa väistämättä, mutta maksamasi kuukausimaksu ei muutu sen myötä yhtään pienemmäksi. 

Tärkeää on tietysti miettiä, mitä itse haluat Google Ads -mainonnaltasi ja kuinka ratkaisevassa roolissa se on markkinoinnissasi. Googlen monipuolisissa mainontamahdollisuuksissa on kuitenkin todella paljon potentiaalia. Taitavan digitaalisen markkinoinnin ammattilaisen kanssa löydät niistä omaan tarpeeseesi parhaat ja tuottavimmat.

Hio Google Ads -mainontasi kanssamme tikkiin!

Istutaan yhdessä alas ja mietitään, miten Google-mainonta olisi sinun yrityksesi kohdalla kaikkein tehokkainta toteuttaa. 


Piditkö artikkelista? Kerro kaverille

Haluatko asiantuntevan kumppanin markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Aiheeseen liittyvää tietoa

Sosiaalinen media – markkinointikanavien vertailu
By

Sosiaalinen media – markkinointikanavien vertailu

Mitkä sosiaalisen median kanavat yrityksesi kannattaisi valita markkinointikäyttöön? Vai pitäisikö yrityksesi näkyä joka kanavassa? Lue ohjeemme aiheesta.

Lue lisää
Hakusanamainonta: ennen kuin aloitat, tee nämä
By

Hakusanamainonta: ennen kuin aloitat, tee nämä

Hakusanamainonnassa on muutamia asioita, jotka pitää huomioida ennen aloittamista. Varsinkin jos et ole aikaisemmin tehnyt hakusanamainontaa ja aloitat mainonnan

Lue lisää
Hakukonemainonnankin kohteena on ihminen – vinkit mainonnassa alkuun pääsemiseksi
By

Hakukonemainonnankin kohteena on ihminen – vinkit mainonna

Hakukonemainontaa optimoidaan käyttämällä oikeita avainsanoja ja rakennetaan laskeutumissivun avainsanojen mukaisesti. Näin on hyvät mahdollisuudet päästä hakutulosten kärkeen, mutta milloin

Lue lisää