Markkinointi ei voi olla vain kokoelma kivoja toimenpiteitä, vaan sille on asetettava liiketoimintaa tukevat tavoitteet. Kun markkinointistrategia johdetaan selkeästi liiketoimintastrategiasta, markkinointiponnistukset vievät yritystä tasaisen varmasti eteenpäin haluttuun suuntaan.


Mitä ovat liiketoimintastrategia ja markkinointistrategia?

Liiketoimintastrategia määrittelee yrityksesi liiketoiminnan kantavan peruslinjan. Yksinkertaistetusti muotoiltuna se on parhaaksi arvioitu keino asetettuihin liiketoimintatavoitteisiin pääsemiseen. Liiketoimintastrategiasi kertoo, miten erotut kilpailijoista ja millä markkinoilla haluat kilpailla. Hyvän liiketoimintastrategian luomisessa tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä oman alan liiketoiminnasta, kilpailijoista, asiakkaiden käyttäytymisestä ja markkinoista. 

Markkinointistrategia on yrityksesi markkinoinnin perusta, jonka tarkoituksena on luoda selkeät linjat markkinoinnin toteuttamiseen. Markkinointistrategiassa määrittelet muun muassa sen, mitkä ovat markkinointisi tavoitteet, ketkä ovat kohderyhmääsi, mikä on ydinviestisi ja yrityksesi positiointi markkinassa, miten erotut kilpailijoista ja mitkä ovat raamisi markkinoinnin budjetille. 

Markkinointisuunnitelma jatkaa siitä, mihin markkinointistrategia jää. Siinä keskitytään konkreettisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun markkinointistrategian pohjalta. Jos markkinointistrategia on markkinoinnin kartta, niin markkinointisuunnitelma kertoo, millä kulkuneuvoilla kartassa merkittyihin kohteisiin lähdetään etenemään.

Markkinointistrategian yhteys liiketoimintastrategiaan

Markkinointistrategian tulee nousta suoraan liiketoimintastrategiasta, jotta se tukee liiketoiminnan tavoitteita. Sitähän markkinoinnilla on tarkoitus tehdä – auttaa saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet. Jos markkinointistrategia on tehty ilman yhteyttä liiketoimintastrategiaan, on hyvin epätodennäköistä, että sen avulla sattumalta päästäisiin liiketoimintastrategialla tavoiteltavaan määränpäähän. 

Usein liiketoimintastrategiassa on jo suoraan määritelty myynnin ja markkinoinnin tavoitteet. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi markkinaosuuden kasvattaminen, kannattavuuden parantaminen tai selkeät myyntitavoitteet. Markkinointistrategia vastaa näihin tavoitteisiin esittämällä keinot, joilla niihin pyritään pääsemään.

Samalla on muistettava, että markkinointi on kiinteästi yhteydessä myyntiin. Liiketoiminnan päätavoite on aina tuottaa tulosta, ja sitä syntyy myynnin kautta. Markkinoinnin tehtävä taas on tähdätä myynnin kasvattamiseen, tavalla tai toisella. Hyvän markkinointistrategian avulla budjetti pystytään keskittämään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka todennäköisesti tuovat tulosta.  

Millainen on hyvä markkinointistrategia?

Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä yksinkertaisempana markkinoinnin strategia saadaan pidettyä, sitä tehokkaammin tavoitteisiin pääseminen onnistuu. Markkinointistrategian tekemiseen ei ole pakollista kaavaa, mutta esimerkiksi seuraavista asioista se saadaan koottua melko kattavasti:

  1. 1. Markkinatilanteen kartoitus
  2. 2. Kilpailijoiden analysointi
  3. 3. Kohderyhmän määrittäminen
  4. 4. Yrityksen arvot ja lupaukset
  5. 5. Yrityksen markkinoinnin tavoitteet

Markkinointistrategia voi sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen keinoja tavoitteisiin pääsemiseen. Esimerkiksi tunnettuuden kasvattaminen, markkinointirekisterin kerääminen ja hakukonenäkyvyyden parantaminen vaativat vääjäämättä aikaa. Yksittäisten kampanjoiden toteuttaminen, maksettu mainonta ja suoramarkkinointi puolestaan ovat konsteja, joilta voi odottaa tuloksia nopeastikin. 

Kun markkinointistrategian tekemiseen on panostettu kunnolla, markkinointitoimenpiteitä on paljon helpompi lähteä suunnittelemaan, toteuttamaan ja kohdentamaan. Samalla kun markkinoinnista tulee tehokkaampaa, voidaan myös välttää turhia virheitä ja säästää aikaa sekä rahaa. 


Piditkö artikkelista? Kerro kaverille

Haluatko asiantuntevan kumppanin markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Aiheeseen liittyvää tietoa

Ajattele teollisuuden sisältömarkkinointi uusiksi
By

Ajattele teollisuuden sisältömarkkinointi uusiksi

Teollisuuden ostopolut ovat ennalta-arvaamattomia, minkä vuoksi teollisuuden digimarkkinointiin on täysin omat sääntönsä. Aihetta tässä artikkelissa avaa Miamin Head of

Lue lisää
Ensimmäiset yhdeksän kuukautta miamilaisena
By

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta miamilaisena

Tämä ei ole turhia ylistyssanoja pursuava oodi Miamille, vaan rehellistä pohdintaa tiimin juniorivahvistuksen näkökulmasta. Jos se sisältää hienoja sanoja,

Lue lisää
Ilman asiakasymmärrystä ei voi olla hyvää sisällöntuotantoa
By

Ilman asiakasymmärrystä ei voi olla hyvää sisällöntuot

Asiakasymmärrys on tilannetajua, joka oikein käytettynä auttaa onnistumaan markkinoinnissa.

Lue lisää