Konversio-optimointi on erityisen tärkeää yrityksille, joilla suurin osa liideistä tulee verkkosivun kautta tai joilla myynti tapahtuu verkkokaupan kautta. Optimoinnin tulee perustua dataan, ja siksi toimivan analytiikan merkitys nousee tässä merkittävään rooliin.

Kuvittele tilanne, jossa käytät X määrän rahaa maksettuun mainontaan. Mainonnan ansiosta saat vierailijoita sivuillesi, ja sen lisäksi orgaaninen liikenne tuo myös ison määrän vierailijoita. Sivustollasi on hyviä materiaaleja, kuten oppaita ja tarkistuslistoja, tai verkkokaupassasi on tutkitusti kiinnostavia tuotteita, mutta silti kauppa ei käy eikä liidejä tule. Missä on vika?

Monelle nopea ratkaisu tähän olisi sivuston liikenteen lisääminen, jolloin todennäköisyys liidin tai kaupan saamiseen kasvaisi. Todellisuudessa parempi ratkaisu on kuitenkin analysoida omaa verkkosivustoa tai -kauppaa tarkemmin: 

– Miten vierailijat verkkosivustolla toimivat?

– Miksi ostoprosessi päättyy hylättyyn ostoskoriin? 

– Miksi sivustolta poistutaan välittömästi? 

– Miten vierailijat saadaan toimimaan halutulla tavalla? 

Näiden kysymysten ja vastausten kautta pystyt tekemään sivuillesi konversio-optimointia eli kehittämään sivustoa niin, että vierailijat toteuttavat entistä todennäköisemmin haluamasi toimenpiteen. 

Mikä on konversio?

Konversio-sanaa käytetään digitaalisessa mainonnassa kuvaamaan tapahtumaa, jossa verkkosivuvierailija saadaan tekemään haluttu toimenpide verkkosivuilla. Tämä tapahtuma voi olla esimerkiksi Ota yhteyttä -napin painaminen, oppaan lataaminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Konversioille voidaan laskea konversioprosentti, jolla mitataan niiden toteutumista. Tapahtuneet konversiot jaetaan kävijämäärällä ja kerrotaan sadalla. Jos vierailijamäärä on 1000 ja konversioita tapahtuu 20 kappaletta kuukaudessa, konversioprosentti on 20 / 1000 x 100 % = 2 %. 

Mikä sitten on hyvä konversioprosentti? Siihen ei ole yksioikoista vastausta, koska konversioprosentti on liiketoimintakohtainen. Kannattaakin verrata konversioprosenttia edellisen kuun lukuun, ja jos se parempi, niin olet menossa oikeaan suuntaan. Konversio-optimointi on jatkuvaa, johdonmukaista kehittämistä, jossa tuloksia voidaan periaatteessa parantaa koko ajan.

Miten aloittaa konversio-optimointi?

Konversio-optimointi kannattaa aloittaa analysoimalla koko sivusto. Analysointi tuo myös samalla lisää asiakasymmärrystä, kun hyppäät asiakkaan saappaisiin ja mietit, kuinka sinä asiakkaana toimisit omilla sivuillasi, miten sivusto toimii ja onko sivustolle rakennettu ostopolku looginen. 

Analysoi sivustolta seuraavat asiat osana konversio-optimointia:

 • tekniset ratkaisut
 • sivuston käytettävyys
 • sisällöt.

Tämän lisäksi olisi hyvä olla olemassa sivustolta kerättyä dataa konversio-optimoinnin pohjaksi. Jos teet konversio-optimointia ilman taustalla hyödynnettävää faktapohjaa, voit pelkästään arvailla ja päätyä kehitysyrityksissäsi väärään suuntaan. Ennen konversio-optimointia rakenna siis analytiikka sivustollesi ja kerää dataa sen kautta.

Konversioiden määrittely konversio-optimoinnissa

Konversion pitää olla tavoitteen mukainen, mitattavissa oleva toimenpide. Jos konversiota ei pystytä mittaamaan, sitä ei käytännössä voida edes luokitella konversioksi eikä näin ollen pystytä myöskään tekemään konversio-optimointia. 

Konversioita määritellään verkkosivuille yleensä useampia, esimerkiksi:

 • yhteydenottolomakkeen täyttö
 • tarjouspyyntölomakkeen täyttö
 • uutiskirjeen tilaaminen
 • puhelinnumeron klikkaus, josta puhelu käynnistyy
 • osta-painikkeen klikkaus
 • oppaan lataus.

Määrittele ensimmäisenä tavoitteet, joiden pohjalta mietit konversiopisteet. Olennaista on miettiä konversiopisteet nimenomaan vierailijan näkökulmasta: Missä kohdassa kannattaa ehdottaa siirtymistä eteenpäin konversion kautta? Mitkä ovat toimenpiteet, jotka haluat vierailijan tekevän, jotta tavoitteesi toteutuvat?

Konversioiden tärkeysjärjestys

Konversiot ovat osa asiakkaasi ostopolkua, ja siksi sinulla täytyy olla määriteltynä myös ostopolku. Harva verkkosivuvierailija siirtyy suoraan etusivulta ostamaan, vaan prosessi etenee eri vaiheiden kautta. Sinulla pitää olla valmiiksi mietittynä koko ostavan asiakkaan polku, jotta voit optimoida asiakkaan kulkua kohti ostosta.

Konversiot kannattaa arvottaa eriarvoisiksi – primääri- ja sekundäärikonversioiksi. Esimerkiksi verkkokaupassa uutiskirjeen tilaaminen on vähemmän tärkeä kuin osta-painikkeen klikkaus, ja yhteydenotto voi olla tärkeämpää kuin oppaan lataaminen. Verkkokaupalla ja verkkosivustolla on erilaiset tavoitteet ja erilaiset konversiopisteet. Koska konversiot perustuvat tavoitteisiisi, on tärkeää, että olet määritellyt tavoitteidesi tärkeysjärjestyksen. Muuten konversioidenkin tärkeysjärjestyksen määrittely on hankalaa.

Analytiikan rakentaminen konversio-optimointia varten

Analytiikan pitää ehdottomasti olla kunnossa heti, kun julkaiset verkkosivun tai verkkokaupan. Asenna siis Google Analytics sivustollesi. Kannattaa tutustua tarkemmin aiheeseen aikaisemmin kirjoittamastamme artikkelista liittyen analytiikkaan. Ei siis riitä, että asennat Analyticsin, vaan sinun pitää osata käyttää sitä oikein, jotta saat puhdistettua datan ja saat sieltä olennaisen irti.

Analytiikan rakentaminen ja datan hyödyntäminen ei ole helpoin asia. Siitä huolimatta se kannattaa opetella kunnolla tai vaihtoehtoisesti hankkia kumppani, joka osaa hoitaa analytiikan puolestasi.

Konversio-optimointi käyntiin

Jos olet jo niin pitkällä, että olet määritellyt konversiot, sinulla on analytiikka kunnossa ja dataa kerättynä, pääset paneutumaan konversio-optimointiin. 

Tässä seuraava tärkeä vinkki: Optimoi useampaa konversioita, jotta saat kaiken potentiaalin irti sivustostasi. Jos jumitut yhden konversion optimointiin, valuu loppu potentiaali hukkaan. Se voi tarkoittaa isoakin rahamäärää, riippuen liiketoiminnastasi.

Konversio-optimoinnin hyödyt

Kuten alussa mainittiin, monen ratkaisu matalaan konversiotasoon on vain lisätä vierailijoita sivustolla. Konversio-optimoinnilla saat kuitenkin samasta vierailijamäärästä enemmän irti ja todennäköisesti vierailijamääräsi kasvavatkin.

Konversio-optimointi tuo monia muitakin hyötyjä:

 • useampi kävijä tekee konversion eli ostaa tai lataa oppaan
 • verkkokaupan kulut pienenevät ja keskiostos kasvaa
 • sivuston käytettävyys paranee
 • vierailijat löytävät sivustolta hakemansa ja välitön poistuminen pienenee
 • asiakasymmärrys kasvaa.

Jos tarvitset apua konversio-optimoinnissa, autamme mielellämme

Tähän artikkeliin on kerätty rajoitetusti tietoa, kuinka tehdä konversio-optimointia. Optimointitoimenpiteet riippuvat aina siitä, onko kyseessä verkkokauppa vai tavallinen verkkosivusto ja niiden tavoitteista. 

Jos kaikesta huolimatta et tiedä, mistä aloittaisit konversio-optimoinnin, soita meille. Me autamme alkuun niin optimoinnin kuin analytiikankin kanssa.

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa