Kiinnostava ja toimiva sisältö on markkinoinnin ydin, myös maksetussa mainonnassa. Avasimme tähän artikkeliin, mistä asioista markkinointisisältöjen toimivuus koostuu.

Miksi sisällöntuotantoa kannattaa ostaa?

Markkinointitoimistossa törmätään joskus siihen, että vaikka asiakasyritykset ovat halukkaita ostamaan markkinointitoimenpiteitä, he haluavat silti tehdä markkinoinnin sisällöt omassa yrityksessä. Taustalla on epäilys siitä, että ulkopuolinen henkilö ei pystyisi kirjoittamaan tarpeeksi asiantuntevasti aiheista, joista yrityksen omilla työntekijöillä on vuosien kokemus. 

Juuri tuo liian syvällä oleminen omassa erityisalassa voi kuitenkin aiheuttaa haasteen markkinoinnillisesti toimivan sisällön kirjoittamiselle. Monet asiat ovat itselle niin itsestään selviä, että asiakkaan asemaan onkin vaikeampi asettua. Siksi saattaa olla hankalampaa hahmottaa, mistä tiedosta aiheeseen perehtymättömälle asiakkaalle on hyötyä ja mikä vie häntä eteenpäin ostoprosessissa. 

Markkinointisisältöjen kirjoittaminen on muutenkin oma taitolajinsa, joka eroaa vaikkapa raportin, päiväkirjan tai romaanin kirjoittamisesta. Se on eri tavalla tavoitteellista. 

Sisältömarkkinoinnin ammattilaisen tehtävä on löytää asiakasyritystä haastattelemalla sisällön tuottamisen kannalta olennaiset asiat ja muotoilla niistä tekstiä, joka kertoo oikean viestin oikealle kohderyhmälle ymmärrettävässä ja tehokkaassa muodossa. Näin viesti myös palvelee yrityksen tavoitetta – esimerkiksi tunnettuuden lisäämistä, suoran myynnin aikaansaamista tai brändimielikuvan luomista.

Mistä toimiva copy sitten syntyy? Tässä mielestämme viisi tärkeintä kulmaa.

1. Löydä oikea viestikulma oikealle kohderyhmälle

Kaikkein kriittisintä mainonnassa ja markkinoinnissa onnistumisen kannalta on tavoittaa oikea kohderyhmä ja saada haluttu viesti menemään perille heille. Sisällöntuotannolla on tässä tärkeä rooli: hyvä teksti puhuttelee kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ja saa heidät ymmärtämään, että mainos on suunnattu juuri heille. Tehokas lähestymiskulma on esimerkiksi tuoda esille kohderyhmälle tyypillinen ongelma, johon mainostettu palvelu tuo ratkaisun. Jotta tähän pystytään, täytyy ensin olla riittävästi tietoa kohderyhmästä.

2. Ilmaise asiasi selkeästi ja tiiviisti

Markkinointi-copyn kirjoittamisessa ilmaisun ytimekkyys ja kyky tiivistää olennainen asia lyhyeenkin muotoon ovat tarpeellisia taitoja. Erityisesti maksetussa mainonnassa tämä on välttämätöntä, kun merkkimäärät ovat rajoitettuja ja nettiä selataan nopeaan tahtiin. Oman viestin esille tuominen esimerkiksi Google-mainoksen 30 merkin pituisella otsikolla ja 90 merkistä koostuvalla kuvaustekstillä voi olla aikamoista palapelin tekoa. Ja vaikka tilaa olisi enemmänkin, olennaiseen tiivistäminen usein kannattaa silti. 

3. Muista tavoitteellisuus

Mainossisältöjä kirjoitettaessa tavoite on pidettävä tiukasti mielessä koko ajan. On tärkeää määritellä, mitä lukijan halutaan tekevän ja ohjattava häntä tekstillä sitä kohti. Kannattaa myös muistaa, että aina paras tavoite sisällölle ei ole suora myynti tai edes yhteydenotto. Asiakas voi sen sijaan tarvita ensin tietoa ja esimerkiksi mahdollisuuden ladata lisää tuotteeseesi liittyvää aineistoa ennen kuin hän on valmis ostamaan.

4. Anna hyvä vaikutelma yrityksestäsi

Joskus kuulee väitettä, että oikeinkirjoituksella ei markkinoinnissa ole väliä, kunhan viesti menee perille. Joskus kansankielisyys toki toimii mainonnassa ja jopa kirjoitusvirheetkin voivat tuoda huomioarvoa viestille. On kuitenkin hyvä muistaa, että kirjoituksen taso on viesti yritykseltäsi siinä missä itse asiakin sen sisällä. Haluatko viestiä viimeisteltyä tekemistä vai sitä, että “sinne päin” on yrityksellesi riittävä laatutaso? 

5. Pidä äänensävy brändin mukaisena

Jokainen yksittäinen mainoskampanja on osa yrityksesi markkinointiviestintää, jonka perusteella ihmiset muodostavat kuvan yrityksestäsi. Mitä yhtenäisempänä tyyli pystytään pitämään myös sisällöntuotannon osalta, sitä luotettavammaksi mielikuva yrityksestä muotoutuu. Johdonmukaisuus luo ihmisille turvallisuutta, ja turvallisuuden tunne helpottaa ostopäätöksen tekemistä. 

Meiltä saat osuvat sisällöt digitaaliseen markkinointiin 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa

KPI-mittarit B2B-markkinoinnissa 2024: kaikkea ei kannata mittaroida
By Markus Liikanen

KPI-mittarit B2B-markkinoinnissa 2024: kaikkea ei kannata mi

Lue lisää
Demand generation – luo kysyntää, kasvata myyntiä ja saavuta liiketoiminnan tavoitteesi
By Anni Karjalainen

Demand generation – luo kysyntää, kasvata myyntiä ja sa

Lue lisää