Mitä KPI tarkoittaa markkinoinnissa? Jokaisen, joka haluaa seurata markkinointitoimiaan tarkasti ja nähdä kampanjoidensa tulokset, on tiedettävä vastaus tähän kysymykseen. Tässä artikkelissa kerromme, miksi KPI-mittarit ovat digitaalisessa markkinoinnissa tärkeitä ja mitä voit saada niitä seuraamalla selville.

Mikä KPI-mittarit ovat markkinoinnissa?

Markkinoinnin KPI:t (Key Performance Indicators) ovat kvantitatiivisia eli mitattavissa olevia arvoja, joita käytetään arvioimaan, kuinka tehokkaasti markkinointikampanja onnistuu. KPI-mittarit ovat arvokkaita resursseja päätösten tekemiseen ja markkinointipanostusten tuoton osoittamiseen. Siksi markkinointistrategian suunnittelun ja toteuttamisen jälkeen seuraava looginen vaihe on aina mitata tuloksia KPI-mittareiden avulla.

Markkinoinnin KPI-mittarit ovat sidoksissa tiettyihin markkinointikampanjan tavoitteisiin. Ne osoittavat edistymistä kampanjan aikana ja auttavat mittaamaan markkinoinnin tehokkuutta kampanjan lopussa. 

Markkinoinnin KPI-mittareiden seuraaminen on siis olennaista markkinointitoimien mitoittamisessa ja muokkaamisessa jo kampanjan ollessa käynnissä. Lukujen perusteella voit tarvittaessa muuttaa kampanjaa ja sen sisältöä tehokkaampaan suuntaan. Markkinointiponnistelujesi kampanjakohtaisen tehokkuuden arvioinnin lisäksi oikeat markkinoinnin KPI-mittarit mahdollistavat myös strategiasi toteuttamisen pidemmällä aikavälillä.

Markkinoinnin KPI:t eroavat tavallisista markkinoinnin mittareista siinä, että ne osoittavat tiettyihin projekteihin ja kampanjoihin liittyvän tehokkuuden eivätkä esimerkiksi yleisellä tasolla sitä, paljonko verkkosivuilla on ollut kävijöitä tai somesivulla seuraajia. KPI-mittareita käytettäessä tavoitteiden on oltava tarkasti määriteltyjä ja selkeästi mitattavia.

Miksi KPI:t ovat tärkeitä markkinoinnissa?

Markkinoinnin KPI:t ovat tärkeitä, koska ne auttavat sinua määrittelemään: 

  • minne olet menossa eli mitkä ovat tavoitteesi ja markkinointitavoitteesi 
  • mitä sinun on tehtävä saavuttaaksesi nämä tavoitteet 
  • pääsitkö lopulliseen määränpäähäsi
  • kuinka valita parempi reitti seuraavalla kerralla.

Ilman KPI-mittareita on vaikeaa luoda strategisia markkinointikampanjoita ja arvioida markkinoinnin tuloksia. KPI-mittarit auttavat myös todistamaan markkinointikampanjoidesi arvon esimerkiksi yrityksesi ylimmälle johdolle, joka on todennäköisesti kiinnostunut markkinointiin sijoitettujen eurojen tuotosta.

Esimerkkejä markkinoinnin KPI-mittareista

1. Konversioiden määrä 

Konversio tapahtuu, kun käyttäjä suorittaa halutun toiminnon – avaa sähköpostiviestin, klikkaa linkkiä, täyttää lomakkeen, soittaa puhelinnumeroon tai suorittaa jonkin muun toiminnon, joka hänen halutaan tekevän. 

2. Konversioprosentti

Konversioprosentti kertoo tulosten määrän jaettuna verkkosivustollasi vierailleiden ihmisten määrällä. Jos esimerkiksi tulostesi määrä on 50 ja katselukertojen määrä 1000,  konversioprosentti on 5 %.

3. Konversiokohtainen hinta

Konversiokohtainen hinta tarkoittaa rahamäärää, jonka käytät haluamasi tuloksen saavuttamiseen. Se lasketaan jakamalla budjetti tulosten määrällä.

4. Liidien määrä 

Liidillä tarkoitetaan yhteystietojen keräämistä potentiaaliselta asiakkaalta. Liidit luokitellaan usein markkinointikelpoisiin liideihin (MQL), jotka ovat osoittaneet kiinnostusta yritykseen tai sen tuotteisiin, ja myyntikelpoisiin liideihin (SQL), jotka ovat osoittaneet kiinnostusta ostamiseen yritykseltä.

5. Hinta per liidi 

Liidikohtainen hinta on rahamäärä, jonka käytät yhden uuden liidin hankkimiseen. 

6. Uusien asiakkaiden määrä 

Uusien asiakkaiden määrä on selkeä ja usein käyttökelpoinen KPI markkinoinnissa. 

7. Asiakashankinnan hinta 

Asiakashankinnan hinta on rahasumma, jonka käytät yhden uuden asiakkaan hankkimista kohti. 

8. Myynnin kasvu 

Myynnin kasvua voit seurata joko kauppojen lukumäärän tai myynnin euromääräisen arvon perusteella.

9. Hakukonesijoitukset 

Nykyään yksi yleisimmin käytetyistä digitaalisen markkinoinnin KPI-mittareista on hakukonesijoitusten seuranta. 

10. Orgaanisen sivustoliikenteen määrä 

Orgaaninen sivustoliikenne koostuu kävijöistä, jotka tulevat verkkosivustollesi orgaanisten hakujen kautta Googlesta tai muista hakukoneista. 

11. Digitaalisen markkinoinnin ROI 

Jokainen yritys haluaa saada markkinointisijoitukselleen tuottoa. Voit käyttää digitaaliseen markkinointiin sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskemista arvioidessasi markkinointisi kuukausittaista ja vuosittaista suorituskykyä. Digitaalisen markkinoinnin ROI lasketaan seuraavanlaisella kaavalla: digitaalisen markkinoinnin ROI = (myynnin kasvu – markkinoinnin kustannukset) / markkinoinnin kustannukset.

Digitaalisen markkoinnin ROI:n laskentakaava

Kuinka valita markkinoinnin KPI-mittarit yrityksellesi?

Markkinointiin liittyvistä KPI-mittareista kannattaa valita omalle yritykselle hyödylliset kampanjan tyypin ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Kaikkia KPI-mittareita ei ole ajankäytöllisesti järkevää seurata, eikä väärien mittareiden seuraaminen tuota yrityksellesi tuloksia.

Oikein valitut KPI-mittarit nousevat yrityksesi liiketoimintatavoitteista:

  • Mikä on yrityksesi ydinliiketoimintaa? 
  • Mitä tuloksia sinun on saavutettava, jotta yrityksesi voi kasvaa?
  • Mitkä mittarit kuvaavat parhaiten näitä tuloksia? 

Lue lisää KPI-mittareista B2B-markkinoinnissa.

Aloita digitaalinen mainonta kanssamme!

Istutaan yhdessä alas ja mietitään, miten digitaalisen markkinoinnin kokonaisuus kannattaisi sinun yrityksesi kohdalla toteuttaa ja millaisilla mittareilla sitä on järkevintä seurata.


Piditkö artikkelista? Kerro kaverille

Haluatko asiantuntevan kumppanin maksetun mainonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Aiheeseen liittyvää tietoa

KPI-mittarit B2B-markkinoinnissa 2024: kaikkea ei kannata mittaroida
By Markus Liikanen

KPI-mittarit B2B-markkinoinnissa 2024: kaikkea ei kannata mi

Tässä artikkelissa en edes yritä käydä läpi kaikkia mahdollisia KPI-mittaristoja. Sen sijaan tuon esiin, millaisia muutoksia mittareissa kannattaa huomioida

Lue lisää
B2B-markkinoinnin painopisteet muuttuvat – päivitä markkinointisi vastaamaan niihin
By Tero Putkonen

B2B-markkinoinnin painopisteet muuttuvat – päivitä markk

Markkinoinnin jatkuva muutos on syytä ymmärtää myös B2B-markkinoinnin puolella. Menestyäkseen kilpailussa B2B-yritysten täytyy mukautua markkinoiden ja kulutustottumusten muutoksiin ja

Lue lisää
Demand generation – luo kysyntää, kasvata myyntiä ja saavuta liiketoiminnan tavoitteesi
By Anni Karjalainen

Demand generation – luo kysyntää, kasvata myyntiä ja sa

Suurin osa yrityksistä kamppailee markkinoinnin tuloksellisuuden kanssa, mutta samaan aikaan strategia ja tavoitteet loistavat poissaolollaan. Koostimme aiheeseen liittyen demand

Lue lisää

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa

KPI-mittarit B2B-markkinoinnissa 2024: kaikkea ei kannata mittaroida
By Markus Liikanen

KPI-mittarit B2B-markkinoinnissa 2024: kaikkea ei kannata mi

Lue lisää
Demand generation – luo kysyntää, kasvata myyntiä ja saavuta liiketoiminnan tavoitteesi
By Anni Karjalainen

Demand generation – luo kysyntää, kasvata myyntiä ja sa

Lue lisää