Sisältöstrategia antaa raamit sille, miten ja millaisilla sisällöillä yrityksesi lähestyy asiakkaita. Miksi se on kriittisen tärkeää ja miten hyödyt siihen panostamisesta? Lue viisi kovaa perustelua.

1. Sisältösi palvelevat liiketoimintasi tavoitteita

Ensimmäinen ja kaikkein tärkein syy tehdä sisältöstrategia on sen varmistaminen, että markkinointisi sisällöt ovat yhteydessä liiketoimintasi tavoitteisiin. Vain niin voit saada sellaisia tuloksia, jotka vievät yritystäsi eteenpäin. Jos tavoitteita ei ole määritelty, niitä on käytännössä mahdotonta saavuttaa. 

Sisältöstrategian kokoaminen voi tuntua työläältä ja vaatia jumppaamista isommallakin porukalla, mutta usein se tuottaa antoisia ahaa-elämyksiä kaikille hommaan osallistuneille.

Kun sisältöstrategian tekemiseen osallistetaan yrityksen henkilöitä eri toimenkuvista ja rooleista, saadaan samalla jaettua tärkeää ymmärrystä puolin ja toisin. Esimerkiksi myynnin panoksen merkitys sisältöstrategian määrittelemisessä on erittäin suuri. Usein myynnissä on paras käsitys eri kohderyhmien piirteistä ja siitä, mikä heihin tehoaa. 

Hyvin tehty sisältöstrategia ja sen perusteella toteutettu markkinointiviestintä onkin parhaimmillaan toimivimpien myyntiargumenttien monistamista.  

2. Sisältöstrategialla teet viestinnästäsi johdonmukaista

Sisältöstrategiassa määritellään esimerkiksi yrityksesi ydinviestit ja äänensävy. Tarkoitus on löytää olennaisimmat asiat, joista haluat viestiä, ja pitää sekä viestisi että viestintätyylisi yhtenäisenä. 

Tämä vaikuttaa ensinnäkin suuresti siihen, miten potentiaaliset asiakkaasi näkevät yrityksesi ja brändisi. Johdonmukaisuus viestinnässä herättää luottamusta ja antaa ehjän sekä suunnitelmallisen kuvan yrityksestäsi: teillä selvästi tiedetään, mitä tehdään, ja edetään tavoitteiden mukaisesti. 

Toiseksi hyödyt sisältöstrategiasta itse, sillä sen avulla helpotat kaikkea yrityksesi tekemää viestintää. Kun tärkeimmät asiat ovat tiivistetysti kirjattuina ylös, ne on helppo pitää ohjenuorana kaikessa tekemisessä. Sisältöstrategian pohjalta tehty sisältösuunnitelma vie asiat vielä tarkemmin käytännön tasolle, jolloin sisältöjen toteuttaminen on selkeää ja tehokasta.

3. Puhuttelet kohderyhmiäsi oikealla tavalla

Yksi sisältöstrategian olennaisista osista on kohderyhmäkohtaisten viestikärkien määrittely. Kun ymmärretään, millaiset piirteet kutakin kohderyhmää yhdistävät, mikä heitä motivoi ja mikä puolestaan voi estää ostamasta, löydetään oikeat narut, joista viestittäessä kannattaa vetää. 

Kohderyhmäkohtaiset viestit voivat joskus erota hyvinkin paljon toisistaan. Jos verrataan vaikkapa jälleenmyyjiä ja kuluttajia saman tuotteen kohderyhminä, paras viestikulma voi olla aivan erilainen. Kuluttajaa kiinnostaa se, miten tuote ratkaisee hänen ongelmansa, kun taas jälleenmyyjää enemmänkin esimerkiksi se, kuinka paljon hänelle jää katetta tuotteen myynnistä. Siksi heille suunnattujen sisältöjenkin on oltava erilaisia.  

Sisältöstrategiassa voidaan myös luoda kuvitteelliset ostajapersoonat, joiden avulla helpotetaan asiakkaan ymmärtämistä. B2B-markkinoinnissa ostajapersoonien luonti ei kuitenkaan usein ole tarkoituksenmukaista, sillä päättävässä roolissa olevien henkilöiden persoonilla ei niinkään ole merkitystä ostopäätöksen syntymisessä. Ratkaisevampaa on sen haasteen tunnistaminen, johon yrityksesi voi vastata. 

4. Löydät oikeat kanavat ja tavat kohderyhmiesi tavoittamiseen

Sen jälkeen, kun kohderyhmät on pystytty määrittelemään riittävällä tasolla, on huomattavasti helpompi valita myös kanavat, joista heidät pystytään tavoittamaan. Oikeat kanavat voivat valikoitua esimerkiksi ikäluokan, kiinnostuksen kohteiden tai muiden tunnistettujen ominaisuuksien perusteella. 

Kanavien lisäksi kannattaa miettiä parhaita formaatteja kullekin kohderyhmälle viestimiseen. Onko nopea, videomuotoinen sisältö toimivinta vai etsiikö potentiaalinen asiakas tarvitsemansa tiedon mieluummin lukemalla kaikessa rauhassa? Entä mikä merkitys kuvilla on kokonaisuudessa? 

Nämä asiat varmasti myös tarkentuvat matkan varrella testaamisenkin kautta, ja sisältöstrategiaa kannattaa ylipäänsä päivittää sitä mukaa kun tietoa karttuu. 

5. Helpotat markkinoinnissa onnistumista 

On selvää, että mitä huolellisemmin sisältöstrategia on tehty, sitä paremmat edellytykset sisältömarkkinoinnilla on onnistua. Silloin sisältömarkkinointi ei jää satunnaiseksi räiskimiseksi, jonka toivotaan hyvällä tuurilla osuvan maaliin – ja joka harvoin kuitenkaan osuu. 

Sen sijaan pelikenttään on oikeasti tutustuttu ja suunnitelmat hiottu. Tiedetään, mistä kulmasta maali onnistuu todennäköisimmin ja mihin kannattaa laukoa. Silloin voi odottaa huomattavasti enemmän osumia.  

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa

B2B-sisältöstrategia 2024: Dark social
By Teija Välinoro

B2B-sisältöstrategia 2024: Dark social

Lue lisää
B2B-sisällön suunnittelu 2024: Haasta lyhyet formaatit ja luo arvoa tuottavaa sisältöä
By Teija Välinoro

B2B-sisällön suunnittelu 2024: Haasta lyhyet formaatit ja

Lue lisää
Ilman syvällistä asiakasymmärrystä ei ole laadukasta sisällöntuotantoa
By Anni Karjalainen

Ilman syvällistä asiakasymmärrystä ei ole laadukasta sis

Lue lisää