Aloitimme tänä syksynä yhteistyön Samla Toimitilojen kanssa vuokrattavien toimitilojen digimarkkinointiin keskittyen. Suunnitteluvaiheen valmistuttua odotamme jo innolla vauhtiin pääsemistä.

Tavoitteena kehittää Samla Toimitilojen vuokralaishankinnan markkinointia ja parantaa kohteiden näkyvyyttä

Samla Toimitilat Ky ja Samla Toimitilat II Ky ovat toimitiloihin sijoittavia vaihtoehtoisrahastoja, joita hallinnoi Samla Capital Oy. Sijoitusstrategiana on sijoittaa pääasiassa 3–20 M € kokoisiin kiinteistöihin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Toimitilat-rahastojen maantieteellinen fokus on pääasiassa Kehä III:n ulkopuolella olevissa kasvukeskuksissa ja näiden kasvukeskusten ruutukaava-alueilla. Samla Toimitilojen tarkoituksena on omistaa, vuokrata sekä kehittää kiinteistöjä, joiden kautta sijoittajille on mahdollista tehdä hyvää tuottoa ja vuokralaisille toimivia tilakokonaisuuksia. Tavoitteena on muodostaa kiinteistösalkku useista eri kiinteistötyypeistä, mm. toimisto-, liiketila-, hoiva-, logistiikka- sekä hotellikiinteistöistä. Samla Capital Oy:n perustaja on Samppa Lajunen.

Samla Capital Oy kaipasi apua nimenomaan rahastojensa omistuksessa olevien toimitilojen vuokrauksen ja digimarkkinoinnin edistämiseen. Toiveena oli laaja-alainen digimarkkinoinnin kehittäminen ja erityisesti Samlan esille tuominen vuokranantajana. 

“Uskon, että vakuutimme asiakkaan juuri sillä, että pystymme palvelemaan kokonaisvaltaisesti ja monikanavaisesti sekä katsomaan laajasti kaikkea sitä, mikä vaikuttaa Samlan toimitilapuolen vuokraukseen. Tarkoitus ei ole tehdä pelkästään digitaalista markkinointia, vaan myös sitä tukevaa markkinointia – muun muassa uudistaa vuokrauksen nettisivuja, parantaa orgaanista löydettävyyttä ja tuottaa referenssisisältöjä Samlan toimitilojen käyttäjiä haastattelemalla”, kertoo Sami Mäkinen Miamilta. 

Markkinointiyhteistyössä tullaan keskittymään erityisesti Samlan Konttori-konseptiin kuuluviin kohteisiin.

Kokonaisvaltaisella lähestymisellä markkinoinnin pohja kuntoon

Alkavan yhteistyön pohjana on jo aiemmin MIAMIn kanssa tehty sähköpostimarkkinointi ja liidinhankinta vuokralaisten saamiseksi. 

“On hienoa, että pääsemme nyt ottamaan isommassa mittakaavassa kantaa koko toimitilakokonaisuuden digitaalisen puolen markkinointiin. Asiakkaalla on ymmärrys siitä, että saadaksemme mainonnan toimimaan hyvin meidän on panostettava kokonaisuuteen laajemminkin. Esimerkiksi verkkosivuja on syytä kehittää, jotta ne puhuttelevat asiakasta ja löytyvät myös orgaanisesti”, Mäkinen selittää. 

Tällä hetkellä suunnitelmat markkinointiin ovat jo valmiina ja ensimmäisiä toimenpiteitä päästään käynnistämään joulukuussa. Marraskuu on käytetty pohjatietojen kokoamiseen, analysointiin ja suunnitteluun.

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta miamilaisena
By Anni Karjalainen

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta miamilaisena

Lue lisää