Oikein toteutettu digitaalinen markkinointi on luonteeltaan tavoitteellista sekä mitattavaa. Tavoitteellisuuden ja mitattavuuden ehtona on kuitenkin se, että digitaalinen analytiikka on otettu käyttöön perustavanlaatuisella tasolla. Tämä mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn seuraamisen, näyttää suuntaa tarvittaville kehitystoimille ja tehostaa osaltaan myös digitaalisen markkinoinnin toteuttamista.

Analytiikka markkinoinnissa

Merriam-Websterin määritelmän vapaan käännöksen mukaan analyysi on yksityiskohtainen kuvaus mistä tahansa monimutkaisesta kokonaisuudesta. Sen tavoite on ymmärtää kattavasti kokonaisuuden luonnetta jaottelemalla sitä osiin ja määritellä kokonaisuuden olennaisia ominaisuuksia. Analytiikka puolestaan on metodi, joka perustuu analyysien tekemiseen.

Mikäli digitaalinen analytiikka on otettu riittävällä tasolla käyttöön markkinoinnissa, se tuottaa tarkkaa dataa markkinointitoimenpiteiden toimivuudesta ja sitä kautta syvempää ymmärrystä markkinoinnin kokonaisuudesta. Mitä tarkemmin ja luotettavammin tuloksia pystytään erittelemään, sitä varmemmin niistä voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Näin toimittaessa datan perusteella voidaan mitata luotettavasti markkinoinnin tehokkuutta, helpottaa markkinoinnin budjetointia ja ohjata markkinoinnin kehittämistä haluttuun suuntaan.

Digitaalinen analytiikka voi parhaimmillaan tarjota tietoa liiketoiminnan kehittämisen pohjaksi myös laajemmin. Sen avulla voidaan saada tietoa asiakkaista ja heidän toiminnastaan – esimerkiksi siitä, mistä päin maailmaa he ovat ja mistä yrityksesi palveluista he ovat eniten tai vähiten kiinnostuneita. Tällaiselle tiedolle voi olla käyttöä, kun mietit liiketoimintasi suuntaviivoja.

Mitä eroa on digitaalisella analytiikalla ja web-analytiikalla? 

Markkinoinnin yhteydessä puhutaan digitaalisesta analytiikasta ja web-analytiikasta. Digitaalinen analytiikka on käsitteenä laajempi, sillä se kattaa kaikkien markkinoinnissa käytettävien digitaalisten työkalujen tulosten arvioinnin. 

Digitaalisella analytiikalla voidaan kerätä dataa mm.

 • mobiilisovelluksista
 • erilaisista Saas-sovelluksista, kuten sähköpostimarkkinointisovelluksista
 • somekanavista
 • maksetun mainonnan mainosalustoilta
 • hakukoneiden sijoituksista
 • verkkokaupan myynnistä
 • verkkosivuilta.

Kuten edellisestä listauksesta voidaan päätellä, web-analytiikka on yksi osa digitaalista analytiikkaa. Sen avulla tutkitaan nimenomaan verkkosivujen tapahtumia.

Mitä kaikkea web-analytiikka kertoo?

Web-analytiikka toimii apuna sen määrittämisessä, millainen sivusto toimii parhaiten. 

Mitä fiksummin sivusto on rakennettu, sitä paremmin web-analytiikan avulla voidaan seurata erilaisia tapahtumia sivuilla ja tehdä johtopäätöksiä niistä. Esimerkiksi eri palveluille kannattaa luoda omat sivunsa, jotta voidaan nähdä melko yksinkertaisesti, mikä palvelu kiinnostaa eniten sivuilla kävijöitä. 

Web-analytiikan avulla voidaan seurata mm. 

 • sivujen vierailukertoja ja vierailujen ajallisia kestoja
 • kävijöiden polkuja sivuston sisällä
 • lomakkeiden täyttöjä ja lähettämisiä
 • mikä nettisivuilla ei toimi: jääkö esimerkiksi konversio toteutumatta, lomake lähettämättä tai tietyt sivut ilman vierailijoita.

Web-analytiikka ei anna sivuston kehittämiseen valmiita vastauksia, vaan kehittämistä on tehtävä testaamisen kautta. Kokeilujen tulokset kerätään web-analytiikalla talteen, ja lopulta näin löydetään parhaiten toimivat ratkaisut. Tällaista testaamista ja optimointia kutsutaan konversio-optimoinniksi.

Web-analytiikasta nähdään myös, miten muiden markkinointitoimenpiteiden ja verkkosivujen kokonaisuus toimii. 

 • Mistä kanavista liikenne sivuille tulee? 
 • Kuinka suuri osa sivustosi vierailijoista tulee maksetun mainonnan kautta ja kuinka suuri osa orgaanisten hakujen kautta? 
 • Millaista kehitystä tarkastelemallasi aikavälillä näissä asioissa on tapahtunut?

Esimerkiksi näiden tietojen perusteella pystyt keskittämään panoksesi siihen, mikä tuottaa parhaita tuloksia ja toisaalta kehittämään niitä osa-alueita, joissa ei vielä päästä toivotulle tasolle.

Google Analytics web-analytiikkatyökaluna

Useimmille tutuin web-analytiikan työkalu on Google Analytics, joka tarjoaa kattavat mahdollisuudet verkkosivuston tapahtumien analysointiin. 

Google Analytics kertoo mm.

 • mistä sivuille on tullut liikennettä (hakukoneet, some, sähköposti, muut sivustot, maksettu mainonta)
 • millaisia vierailijat ovat (maa, kaupunki, sukupuoli, ikäluokka)
 • mitä vierailijat tekevät sivulla (millä sivuilla käydään, kuinka kauan niissä ollaan jne.)
 • miten liikenne ohjautuu sisäisesti (esim. etusivulta 50 % vierailijoista siirtyy Yhteystiedot-sivulle)

Jotta Analyticsia pystytään hyödyntämään tehokkaasti, sen sisältämää dataa täytyy puhdistaa ja kategorisoida. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi bottien tuoman liikenteen ja yrityksen sisäisten kävijöiden suodattamista pois analytiikan tuloksista. Myös seurattavat tavoitteet eli maalit on asetettava oikein, jotta niistä saadaan yritykselle olennaista tietoa. 

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa

Google Analytics 4 vie web-analytiikan seuraavalle tasolle
By Anni Karjalainen

Google Analytics 4 vie web-analytiikan seuraavalle tasolle

Lue lisää
Web-analytiikka mainonnan taustalla: esittelyssä Google Analytics
By Anni Karjalainen

Web-analytiikka mainonnan taustalla: esittelyssä Google Ana

Lue lisää
Digitaalinen analytiikka ja web-analytiikka markkinoinnin taustalla
By Anni Karjalainen

Digitaalinen analytiikka ja web-analytiikka markkinoinnin ta

Lue lisää