Riittääkö orgaanisten julkaisujen tekeminen näkyvyyden saamiseen Facebookissa ja milloin tarvitaan myös mainontaa? Lue tästä ohjeemme toimivan Facebook-markkinoinnin pohjaksi.

Tuoko Facebook-markkinointisi tarpeeksi näkyvyyttä?

Facebook-markkinointi terminä kattaa sekä orgaaniset julkaisut että mainostetut sisällöt. Nämä voidaan määritellä seuraavanlaisesti:

Orgaaninen julkaisu on henkilön, yrityksen tai muun toimijan omalle sivulle tehty julkaisu, jonka markkinointiin ei käytetä rahaa. Orgaaniset julkaisut voivat näkyä sivun seuraajille ja mahdollisten jakojen myötä levitä seuraajien verkostoissa.

Mainostetusta sisällöstä on kyse silloin, kun yksittäisiä julkaisuja markkinoidaan eli boostataan tai erilaisia mainoksia luodaan Facebookin Business Managerin avulla. Mainostettujen sisältöjen näkyvyyteen ja kohdentamiseen voidaan vaikuttaa.

Facebook on rajoittanut orgaanisten julkaisujen näkyvyyttä vuosi vuodelta yhä enemmän, samalla kun yritysten määrä Facebookin käyttäjinä on kasvanut. 

Uusimpien tutkimusten mukaan Facebook-päivitysten orgaaninen kattavuus voi heikoimmillaan olla vain muutaman prosentin tasolla. Vain pieni murto-osa yritysten seuraajista siis näkee niiden orgaaniset julkaisut – esimerkiksi tuhannesta seuraajasta tämä määrä olisi noin 20–30 henkilöä. 

Syy tähän on se, että Facebook pyrkii algoritmeillaan parantamaan käyttäjäkokemusta. 

Facebookin algoritmi optimoi julkaisujen näkyvyyttä käyttäjille sen perusteella, mihin he ovat aiemmin reagoineet. Sisältöä on Facebookissa niin paljon, että ilman algoritmeja käyttäjällä olisi yhden vierailun aikana selattavanaan useita satoja julkaisuja. 

Yrityksille tämä kuitenkin tarkoittaa heikompia mahdollisuuksia saada huomiota orgaanisilla julkaisuilla. 

Jos käyttäjä on sitoutunut johonkin yrityksen aiempaan julkaisuun, seuraavakin julkaisu näkyy hänelle todennäköisemmin. Jos taas käyttäjä ei ole reagoinut kyseisen yrityksen päivityksiin aikaisemminkaan, Facebook tulkitsee, että ne eivät kiinnosta häntä eikä siksi nosta niitä hänen uutisvirtaansa.

Orgaaniset julkaisut osana Facebook-markkinointia

Vaikka tosiasia on usein se, että orgaaniset julkaisut eivät pelkästään riitä näkyvyyden saamiseen Facebookissa, niillä on silti oma tärkeä roolinsa. 

Orgaanisia julkaisuja tarvitaan, jotta yrityksen Facebook-sivu pysyy aktiivisen näköisenä, sillä moni palveluasi etsivä voi päätyä sivullesi tekemään arviota yrityksestäsi ennen ostopäätöstä. Facebook-mainonta ei aja tätä asiaa, sillä mainosten hallinnan kautta julkaistut sisällöt eivät automaattisesti näy yrityksesi omalla sivulla. 

Säännöllisyys orgaanisten julkaisujen tekemisessä antaa yrityksestäsi hyvän ja aikaansa seuraavan kuvan, mutta tärkeää tässä on tietysti muistaa myös laatu. Julkaisuilla voit kasvattaa seuraajamäärääsi, minkä myötä sisältösi näkyvät taas useammille silmäpareille. 

Lisäksi orgaaninen näkyvyys luo hyvän pohjan Facebook-mainonnalle, sillä sen ansiosta esimerkiksi mainosbudjetin käyttö voi olla tehokkaampaa. 

Jotta saat orgaanisesta julkaisemisesta tehokasta, sinun kannattaa pyrkiä luomaan mahdollisimman kiinnostavaa, keskustelua herättävää sisältöä. Mitä enemmän julkaisusi saa tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja, sitä useamman henkilön uutisvirtaan se päätyy ja saa näkyvyyttä. Jos vuorovaikutusta ei synny, ilman sponsorointia laadukaskin sisältö voi jäädä hyvin vähälle huomiolle.

Tyypillisesti hyvin toimivia aiheita Facebookissa ovat tunteisiin vetoavat sisällöt, erilaiset hyödylliset vinkit ja henkilöihin liittyvät tositarinat.

Julkaisuajankohdan optimointi voi auttaa paremman näkyvyyden saavuttamisessa orgaanisilla Facebook-julkaisuilla. Tutki siis, mihin aikaan kohderyhmäsi on aktiivinen Facebookissa. Hyödynnä tässä Facebookin tarjoamia tietoja aiempien julkaisujen kattavuudesta ja sitouttamisesta.

Orgaanisten Facebook-julkaisujen plussat ja miinukset:

+ maksuton tapa julkaista sisältöä

+ ei anna mainosmaista vaikutelmaa

– näkyvyys on rajallinen

– vaatii paljon resursseja ollakseen tehokasta.

Mainonnan rooli Facebook-markkinoinnissa

Jos Facebook on yrityksellesi strategisesti tärkeä kanava, josta kohderyhmäsi on tavoitettavissa, sinun kannattaa ehdottomasti hyödyntää maksettua mainontaa orgaanisen Facebook-markkinoinnin rinnalla. 

Maksettu mainonta on ainoa tapa varmistaa riittävä näkyvyys koko seuraajajoukollesi. Lisäksi pystyt kohdentamalla tavoittamaan koko ajan uusia henkilöitä oman tavoitteesi mukaisesti.  

Facebook-markkinointi on edullista verrattuna mainontaan muissa medioissa, joten se on mahdollista aloittaa kohtuullisen pienelläkin budjetilla. Periaate on se, että mitä suuremman kohderyhmän pyrit tavoittamaan, sitä enemmän rahaa se vaatii. Tarkan kohdentamisen ansiosta voit kuitenkin kohdistaa budjettisi juuri niihin käyttäjiin, jotka ovat yrityksellesi potentiaalisia ostajia.    

Kuten orgaanisisessa julkaisemisessakin, myös Facebook-mainonnassa näkyvyyttä saavat helpommin ne mainokset, jotka onnistuvat sitouttamaan käyttäjiä. Jos onnistut mainoksillasi saamaan aikaan vuorovaikutusta, mainoksesi eivät kuluta niin paljon budjettia. Taidolla voi siis tässäkin kohtaa vaikuttaa rahallisiin kustannuksiin. 

Facebook-mainonnan plussat ja miinukset:

+ kohdentaminen mahdollistaa haluamiesi kohderyhmien tavoittamisen

+ tavoitat omat seuraajasi tehokkaammin

+ käytettävissäsi on useita erilaisia mainosmuotoja

– vaatii budjettia.

Facebook-markkinointi ja tulosten seuraaminen

Sekä orgaanisten julkaisujen että mainosten menestystä kannattaa seurata säännöllisesti.  

Orgaanisten julkaisujen tietoja voit tarkastella Sivun kävijätiedot -välilehdeltä. Näet julkaisukohtaisesti kattavuuden ja sitoutumisen:  

  • Kattavuus – kuinka monta henkilöä on tavoitettu?
  • Sitoutuminen – klikkaukset ja muut reaktiot, kommentit sekä jaot. 

Facebook-mainosten menestystä voit seurata Business Managerin mainosten hallinnasta kampanjakohtaisesti:

  • Tulokset (sen mukaan, miten olet tavoitteesi määritellyt kampanjaa luodessasi, esimerkiksi mainoksen klikkaukset)
  • Kattavuus (kuinka monta henkilöä on nähnyt mainoksesi)
  • Näyttökerrat 
  • Tuloskohtainen hinta
  • Käytetty summa.

Lukuja tarkastelemalla voit kehittää Facebook-markkinointiasi koko ajan toimivammaksi ja tehokkaammaksi. 

Hio Facebook-markkinointisi tehokkaaksi kanssamme!

Istutaan yhdessä alas ja katsotaan, miten Facebook-markkinointi ja koko digitaalisen mainonnan kokonaisuus kannattaisi sinun yrityksesi kohdalla toteuttaa, jotta se tuottaisi mahdollisimman paljon tuloksia.

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa

Sosiaalinen media – markkinointikanavien vertailu
By Anni Karjalainen

Sosiaalinen media – markkinointikanavien vertailu

Lue lisää
Facebook-markkinointi: orgaaniset julkaisut vs. mainonta
By Anni Karjalainen

Facebook-markkinointi: orgaaniset julkaisut vs. mainonta

Lue lisää
Facebook-mainonta tarvitsee laadukasta sisältöä
By Anni Karjalainen

Facebook-mainonta tarvitsee laadukasta sisältöä

Lue lisää