Mitkä sosiaalisen median kanavat yrityksesi kannattaisi valita markkinointikäyttöön? Vai pitäisikö yrityksesi näkyä joka kanavassa? Lue ohjeemme aiheesta.

Keskitä sosiaalisen median markkinointi itsellesi tärkeimpiin kanaviin

Nykypäivänä sosiaalisella medialla on erittäin tärkeä rooli yritysten markkinoinnissa. Sosiaalisen median kanavat ovat paikkoja, joissa ihmiset kokoontuvat, verkostoituvat, hakevat ideoita ja ovat ehkä myös avoimia ottamaan vastaan tietoa. Jos hyvin käy, voit tavoittaa kerralla suuren määrän ihmisiä. 

Mutta millä perusteella itselle sopivat markkinointikanavat pitäisi valita? Kaikkiin sosiaalisen median kanaviin ei välttämättä ole edes tarkoituksenmukaista lähteä tekemään markkinointia. 

Valinta kannattaa tehdä perehtymällä siihen, mistä sosiaalisen median kanavasta löytyy itselle sopiva seuraajakunta ja kohderyhmä. Kokosimme tähän artikkeliin vertailun suosituimmista sosiaalisen median kanavista ja niiden käyttäjäkunnasta sekä ominaispiirteistä.

DNA julkaisee vuosittain Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksen, jossa se selvittää, miten suomalaiset käyttävät erilaisia digitaalisia palveluja ja miten digitaalisten palvelujen käyttö

on muuttunut edellisiin vuosiin verrattuna. Tässä artikkelissa esitetyt kanavakohtaiset luvut ovat vuoden 2021 tutkimuksesta.

Facebook on monelle markkinointikanavana tutuin

Facebook edustaa suosituimpien sosiaalisen median kanavien kärkipäätä Suomessa. DNA:n tutkimuksen kohdejoukosta 81 % kertoi käyttävänsä sitä, ja 74 % viikoittain. Käyttäjämäärä on melko vakiintunut eikä viime vuosien aikana ole tapahtunut olennaista muutosta. 

Facebookissa naiset ovat vahvemmin edustettuina kuin miehet: naisista sitä käyttää päivittäin 62 % ja miehistä 45 %. Ikäryhmistä 45–54-vuotiaat ovat ahkerimpia käyttäjiä, mutta myös ikäryhmät 25–34 ja 35–44 pääsevät lähelle samaa tasoa.

Facebook on monelle mainostajalle sosiaalisen median markkinointikanavista itsestäänselvin valinta. Se onkin hyvin perusteltua, sillä Facebook-mainonnalla on helppo tavoittaa suuret yleisöt ja tehokkaaseen kohdentamiseen on paljon mahdollisuuksia. 

Instagram on sosiaalisen median nousija

Instagram on noussut käyttäjämäärällään jo täpärästi ohi Facebookin, mutta DNA:n tutkimuksessa luvut ovat hiukan matalammat. Tutkimuksen mukaan 64 % vastaajista käyttää Instagramia. Käyttäjämäärän vuosittain nousu on kuitenkin näkyvissä tilastoista – esimerkiksi viikoittaisten käyttäjien osuus on noussut kahdessa vuodessa 45 %:sta 54 %:iin.

Kutenkin Facebookinkin, myös Instagramin käyttäjäkunta painottuu naisiin. Instagramia käyttää päivittäin 39 % naisvastaajista ja 29 % miesvastaajista. Ikäryhmistä 16–24-vuotiaat ovat aktiivisimpia käyttäjiä, ja 25–34-vuotiaat ovat hyvänä kakkosena melkein samoissa lukemissa.

Instagram-mainontaa on helppo tehdä samalla, kun tekee Facebook-mainontaakin. Molempien alustojen mainonta toteutetaan Facebookin mainosten hallinnan kautta.   

LinkedIn keskittyy työelämän aiheisiin

LinkedInin käyttäjiksi DNA:n tutkimuksessa tunnustautuu 35 % vastaajista, ja 21 % ilmoittaa käyttävänsä kanavaa viikoittain. LinkedInin käyttö on ottanut vuonna 2021 hyvän pompun ylöspäin, sillä viikoittaisten käyttäjien osuus on kasvanut edellisen vuoden lukemasta 5 prosenttiyksikköä.  

LinkedInin päivittäisissä käyttäjissä sukupuolten välinen ero on huomattava: miehistä 11 % kuuluu tähän ryhmään, kun taas naisista LinkedIniä päivittäin käyttää vain 4 %. Eniten päivittäisiä käyttäjiä löytyy ikäryhmistä 16–24 ja 25–34. 

LinkedIn-mainonnan selkeä etu on sen keskittyminen työelämän aiheisiin. Sama toteutuu myös mainonnan kohdentamisessa, joka onnistuu tarkasti esimerkiksi käyttäjien toimialan, koulutuksen ja tittelin perusteella.

YouTube on nopean viestin välittäjä

DNA:n tutkimuksen mukaan YouTube on Suomessa sosiaalisen median kanavista käytetyin. Jopa 93 % vastaajista käyttää sitä, ja 77 % viikoittain. 

YouTuben käyttö on yleisintä ikäryhmissä 16–24 ja 25–34. Monista muista sosiaalisen median kanavista poiketen YouTuben käyttäjäkunnassa on enemmän miehiä kuin naisia: miehistä sitä käyttää päivittäin 44 % ja naisista 25 %. 

Videomainonta YouTubessa on yrityksille tehokas keino välittää viestiään omalle kohderyhmälle, mutta samalla se vaatii taitoa ja pelisilmää. Aikaa käyttäjien huomion saamiseen on vain sekunteja, joten viestikärjen on oltava hyvin tarkka.

TikTokista tavoitat nuoret

TikTokia käyttää DNA:n tutkimuksen vastaajista 29 %, ja 23 % viikoittain. Sosiaalisen median kanavista TikTok on kuitenkin vahvin nousija: Sen viikoittaisten käyttäjien osuus on kasvanut kahdessa vuodessa 6 %:sta 23 %:iin. 

TikTokissa naiset ja miehet ovat edustettuina melko tasaväkisesti. Ikäryhmien välillä sen sijaan on suuria eroja: 16–24-vuotiaista TikTokia käyttää päivittäin 71 %, seuraavaksi aktiivisin ikäryhmä, 25–34-vuotiaat, pääsevät vain 29 %:iin, ja muut reilusti alle sen.

Sosiaalisen median markkinointikanavana TikTok toimii nimenomaan nuoreen kohderyhmään. Kuten YouTubessakin, videolla on saatava käyttäjät nopeasti kiinnostumaan aiheesta. Sisällön on myös oltava kanavan rentoon ja kekseliääseen luonteeseen sopivaa. 

Pinterestissä mainonta on jopa toivottua

Pinterestin käyttäjiä DNA:n tutkimuksen vastaajissa on 40 % ja viikoittaisia käyttäjiä 24 %. Päivittäin Pinterestiä käyttävissä on naisia ja miehiä melko lähelle saman verran: naisista 8 % ja miehistä 7 %. Ikäryhmänä 16–24-vuotiaat ovat aktiivisuudessa ylitse muiden.

Pinterest on markkinointikanavana muista poikkeava siinä, että sieltä tyypillisesti etsitään uusia ideoita mainostenkin muodossa. Mainoksia myös klikataan muita kanavia useammin.

KanavaFacebookInstagramLinkedInYouTubeTikTokPinterest
Käyttäjiä/kk Suomessa3,1 milj.2,2 milj.1,0 milj.2,9 milj.0,9 milj.0,9 milj.
Ikäluokka, jossa eniten käyttäjiä 45–54 v.16–24 v. 16–24 v.16–24 v. 16–24 v. 16–24 v. 
Ominaista kanavalleAjanviete, yhteydenpito, ajankohtaiset aiheet.Kuvat, videot, ihmiset, inspiraatio, viihtyminen.Työelämä, rekrytointiVidoet, nopeatahtisuus, Videot, vuorovaikutus, luovuus, nopeatahtisuus.Kuvat, visuaalisuus, erilaiset ideat ja inspiraatio.
PlussatSosiaalisen median kanavista käytetyin. Mainostaminen on edullista.Suuri käyttäjäkunta, hyvät kohdentamisen mahdollisuudet.Todella tarkat kohdentamisen mahdollisuudet.Suuri yleisö, hyvät kohdentamisen mahdollisuudet. Video on formaattina nykyaikainen.Hyvä tapa tavoittaa nuoret kohderyhmät.Mainonta on toivottua, sillä kanavasta etsitään ideoita.
HaasteetSisältöä on paljon – miten erottautua massasta? Teksti on vain sivuroolissa, joten kuvan on toimittava hyvin.Mainonta on muita kanavia hintavampaa.Käyttäjän huomio on saatava nopeasti.Uutena kanavana vaatii perehtymistä, jotta mainonta sopii kanavan luonteeseen.Käyttäjiä vähemmän kuin useissa muissa kanavissa.
Sosiaalinen media – markkinointikanavien vertailu

Lähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2021

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa