Sisältömarkkinointi

Tarinat ja vakuuttavat sisällöt useissa eri formaateissa koukuttavat potentiaaliset asiakkaasi ja luo uusia myynnin mahdollisuuksia jatkuvana virtana.

Sisältömarkkinointi muuttaa kilpailuasetelmaasi

Sisältö on tärkein markkinoinnin onnistumiseen vaikuttavista asioista – silti sitä laiminlyödään suuressa osassa yrityksiä.

Olemme ratkaisseet ongelman luomalla mallin, jolla tuotamme syvää asiakkaidemme näköistä sisältöä yrityksille jatkuva virtana. Mallin avulla autamme yritystäsi luomaan kysyntää eri kanavissa, nostamaan nykyisten asiakkaiden keskiostoa ja parantamaan asiakaspysyvyyttä.

Ei mitä sanot, vaan miten ja missä sanot

Lähestymistapamme yrityksesi sisällölliseen ylivertaisuuteen

Luomme sisältöä eri tasoilla, jotka tukevat asiakkaasi ostopolun eri vaiheita. Laadukkaimmatkaan sisällöt eivät räjäytä liiketoimintaanne kasvuun, ellei niitä jaa oikeisiin kanaviin, joissa potentiaaliset asiakkaasi viettävät eniten aikaa.

Työskentelemme tiiviisti yrityksesi tiimin kanssa tuottaen arvokasta ja monitasoista sisältöä kohderyhmällesi. Sisältö tuotetaan haluttuun kanavaan optimoituna juuri oikealla frekvenssillä, jotta saat nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidesi huomion.

 Lähestymistapamme yrityksesi sisällölliseen ylivertaisuuteen
Sisältösi optimoituna sosiaaliseen mediaan

Luomme sosiaalisen median syötteestäsi uskottavan julkisivun

Kyse ei ole ainoastaan yksittäisistä sosiaalisen median julkaisuista, vaan yrityksesi sosiaalisen median syötteen muuttamisesta yhdeksi tärkeimmistä työkaluista kysynnän luomiseen. Rakennamme syötteestä yrityksesi julkisivun, jossa käydään keskusteluita ja ohjataan liikennettä paikkoihin, joista myyntityö voi alkaa.

Suunnittelemme ja luomme sisällöt alusta alkaen huomioiden kunkin sosiaalisen median alustan ainutlaatuiset piirteet ja käyttäjäkunnan. Tämä varmistaa, että sisältö resonoi tehokkaasti kohdeyleisössä ja saavuttaa parhaan mahdollisen näkyvyyden.

Sosiaalisessa mediassa vuorovaikutus ja osallistuminen ovat keskeisessä roolissa: sisältö ei ole vain tiedon välittämistä, vaan myös keskustelun herättämistä, yhteisön rakentamista ja vuorovaikutuksen edistämistä sosiaalisessa mediassa.

Tästä eteenpäin
 Luomme sosiaalisen median syötteestäsi uskottavan julkisivun
Konkretia

Sisältömarkkinoinnin palvelut

  • Sisältöstrategia
  • Sosiaalisen median strategia
  • Sisältökonseptien suunnittelu
  • Sisällöntuotanto
  • Sisältöjen jakelu
  • Copywriting
  • Sosiaalisen median manageeraus ja sisällöt
Lukaise tämä
 Sisältömarkkinoinnin palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme markkinoinnin kokonaisuuden, joka ottaa huomioon toimialasi

Tarvitseeko yrityksesi orgaanisen sisällön tuottamisen lisäksi kokonaisvaltaista markkinointiapua? Autamme yritystäsi luomaan ja toteuttamaan markkinoinnin kokonaisuuden, joka ottaa huomioon alanne erityispiirteet ja vaatimukset.

Toimintamallimme tekee markkinoinnista selkeän kokonaisuuden, joka nivoutuu osaksi liiketoimintaa. Tähän kokonaisuuteen voi kuulua esimerkiksi sisältö ja sen mainonta jatkuvan testaamisen sekä mittaroinnin avustamana.

Jatkuvuus tuottaa jatkuvia tuloksia

B2B-markkinoinnin tärkein voimavara on jatkuvasti tuotettu asiakasta huomioiva ja viihdyttävä sisältö, joka jaetaan asiakkaan eniten käyttämiin kanaviin.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.