Vaikuttava B2B-markkinointi perustuu vahvaan markkinointistrategiaan

Markkinointistrategiaan pohjautuva toteutus ei tunnu markkinoinnilta – se viihdyttää, kouluttaa ja vakuuttaa. Mitä paremman strategisen pohjan rakennamme kaikelle tekemiselle sisällöntuotannosta mainontaan, sen sujuvampaa, vaikuttavampaa ja myös hauskempaa markkinointi on.

Markkinointistrategia - Sosiaalisen median strategia - Arvolupaus - USP - Kilpalija-analyysi - Asiakastutkimus - Segmentointi

B2B-yrityksen positiointi ja erottautuminen

Toimialan standardit eivät voi koskaan olla erottautumisen kulmakiviä. Strateginen positiointi ja oikein suunnitellut erottautumistekijät ovat tie markkinoinnilliseen selkeyteen ja sisällölliseen relevanttiuteen.

Markkinoinnilliset päätökset helpottuvat, sekä priorisointi helpottuu. Kohderyhmälle välittyy kuva ammattimaisuudesta, luotettavuudesta sekä innovatiivisuudesta. Herätä huomiota, erotu kilpailusta, luo houkutteleva ja ymmärrettävä viestinnän malli.

Jutellaan lisää
 B2B-yrityksen positiointi ja erottautuminen
Ydinviestit - Teemat - Konseptit - formaatit - Dark social - Sosiaalinen media - Personointi ja kohdentaminen - Sisällön jakelu

Sisältöstrategia

Voit lisätä verkkosivun liikennettä rahalla, mutta oikeat tulokset ansaitaan pitkällä aikavälillä sisältöstrategiaan pohjautuvilla valinnoilla. Sisältöstrategialla pyöräytetään käyntiin sisältökoneisto, joka on itsenäinen ratas markkinoinnin koneistossa.

Strategiaan pohjautuva sisältökoneisto tuottaa jatkuvasti ydinviesteihin pohjautuvaa sisältöä ja sitouttaa asiakkaat myös strukturoidun ostopolun ulkopuolella dark socialissa, joka sisältöstrategian on otettava huomioon.

 Sisältöstrategia
Miami 💜 asiakkaat

Meidän asiakkaana on hyvä olla

Ja nyt ei edes valehdella. Liiketoiminta on harvoin tasapaksua tekemistä ja siksi mekin mukaudumme aina asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeisiin.

Useimmiten tiimimme integroituu asiakkaisiimme niin vahvasti, että meidät nähdään firman sisäisinä tyyppeinä, eikä palveluntuottajina. Lisäksi me saamme usein kiitosta siitä, kun pystymme tuottamaan jotain odottamatonta nopeassa ajassa.

 

Kurkkaa sisältöpalvelumme
 Meidän asiakkaana on hyvä olla

Valitse sinulle sopivin yhteistyömalli, aloitetaan isosti tai pienesti

Toimimme jouheasti koko B2B-markkinoinnin kokonaisuuden sekä sisältöstrategian toteuttajana, sisältöauditoijana tai tiimisi lisäkäsinä auttamassa muunmuassa sisältökonseptien luomisessa. Toimintamallimme tekee markkinoinnista selkeän kokonaisuuden, joka nivoutuu osaksi liiketoimintaa. Tähän kokonaisuuteen voi kuulua esimerkiksi sisältö ja sen mainonta jatkuvan testaamisen sekä mittaroinnin avustamana.